benzydamine

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Tantum benzydamine (hydrochloride) XGVS OTC Remark Pharma

Toedieningsvorm
Crème
Sterkte
30 mg/g
Verpakkingsvorm
30 g, 60 g

Conserveermiddelen: fenoxyethanol en sorbinezuur.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

benzydamine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

De effectiviteit van benzydaminecrème 3% bij oedemateuze zwelling is gering. De Commissie adviseert benzydamine niet voor te schrijven.

Indicaties

  • Oedemateuze zwellingen van traumatische genese (bv. verstuikingen, verrekkingen, kneuzingen), en bij de ten gevolge daarvan optredende pijn.

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Oedemateuze zwellingen

Cutaan: De crème 1–4×/dag op het gezwollen, pijnlijke huiddeel aanbrengen en zacht inmasseren. Indien na 14 dagen de klachten niet zijn verdwenen, de behandeling opnieuw evalueren.

Bijwerkingen

Overgevoeligheidsreacties in de vorm van huiduitslag, erytheem of fotosensibilisatie.

Zwangerschap

Teratogenese: Epidemiologisch onderzoek suggereert dat systemisch gebruik van NSAID's in de vroege fase van de zwangerschap kan leiden tot meer kans op een miskraam, cardiale malformatie en gastroschisis. In dierproeven is een groter pre- en post-implantatie verlies, embryo-foetale letaliteit en een toegenomen incidentie van malformaties gezien. Het risico bij topisch gebruik is onbekend.

Farmacologisch effect: Bij systemisch gebruik tijdens het 3e trimester zijn bij de moeder weeënremming en verlenging van de bloedingstijd mogelijk en bij de foetus voortijdige sluiting van de ductus arteriosus Botalli, pulmonale hypertensie, bloedstollingsstoornis met als gevolg bloeding, gestoorde nierfunctie of nierinsufficiëntie met oligohydramnie. Het risico bij topisch gebruik is onbekend.

Advies: Kan vanwege de geringe systemische absorptie kortdurend worden gebruikt op kleine huidoppervlakken gedurende het 1e en 2e trimester. Bij langdurig gebruik of bij toepassing op grote huidoppervlakken kunnen de hierboven beschreven effecten niet worden uitgesloten. Gebruik tijdens het 3e trimester alleen op strikte indicatie.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend. De hoeveelheden in de moedermelk zullen echter gezien de geringe systemische absorptie na topicale toediening klein zijn.

Advies: Kan kortdurend op kleine oppervlakken worden gebruikt. Langdurig gebruik of toepassing op grote huidoppervlakken ontraden. Niet op de borsten aanbrengen.

Contra-indicaties

  • geïrriteerde huid;
  • open wonden.

Waarschuwingen en voorzorgen

De toepassing ontraden bij overgevoeligheid voor salicylzuur of andere NSAID's.

Niet toepassen bij pasgeborenen < 4 weken oud met open wonden of grote beschadigde huidoppervlakken (zoals brandwonden).

Contact met de ogen en slijmvliezen vermijden.

Eigenschappen

NSAID. Door de anti-inflammatoire werking vermindert het na topicale toediening lokale pijn en zwelling.

Kinetische gegevens

Resorptie na topicale toediening treedt een langzame en langerdurende penetratie op met een aanmerkelijk hogere concentratie in het weefsel in vergelijking met die in het plasma.
Eliminatie ca. 70% met de urine, voornamelijk in de vorm van inactieve metabolieten.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

benzydamine hoort bij de groep NSAID's, cutaan.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links