diclofenac (cutaan)

Samenstelling

Voltaren Emulgel (di-ethylammonium) XGVSOTC GlaxoSmithKline bv

Toedieningsvorm
Gel (1,16%)
Sterkte
11,6 mg/g
Verpakkingsvorm
50 g, 60 g, 100 g, 120 g, 150 g, 180 g

Conserveermiddel: benzylbenzoaat. Bevat tevens: propyleenglycol.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

diclofenac (cutaan) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Voor diclofenac is geen advies vastgesteld over de plaats in de medicamenteuze behandeling.

Indicaties

  • Ter lokale verlichting van milde tot matige gewrichtspijn, veroorzaakt door exacerbatie van osteoartrose van de knie en van de vingers.

Gerelateerde informatie

Dosering

Alleen toepassen op de intacte, gezonde huid.

De gel kan worden gebruikt met niet–occlusief verband; niet toepassen onder luchtdicht occlusief verband.

Klap alles open Klap alles dicht

Milde tot matige gewrichtspijn:

Volwassenen:

De gel 4×/dag aanbrengen op de te behandelen zone van de knie of hand en zacht in de huid wrijven. De benodigde hoeveelheid gel is ca. 2–4 gram (voor een oppervlakte van 4-8 dm²). Het effect van de gel wordt gedurende de eerste week van de behandeling geleidelijk opgebouwd. Indien de situatie niet is verbeterd of indien de situatie verergert na 7 dagen, evalueren of voortzetting van de behandeling nog is geïndiceerd. De gel niet langer dan 3 weken gebruiken.

Het gebruik van de gel wordt niet aangeraden bij kinderen.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): jeuk, huiduitslag, erytheem, eczeem, dermatitis (inclusief contactdermatitis).

Zelden (0,01-0,1%): bulleuze dermatitis.

Zeer zelden: pustulaire huiduitslag, overgevoeligheid zoals urticaria, angioneurotisch oedeem. Astma. Fotosensibilisatie.

Zwangerschap

Teratogenese: Epidemiologisch onderzoek suggereert dat systemisch gebruik van NSAID's in de vroege fase van de zwangerschap meer kans geeft op miskraam, cardiale malformatie en gastroschisis. In dierproeven is een groter pre- en post-implantatie verlies, embryo-foetale letaliteit en een toegenomen incidentie van malformaties gezien. Het risico bij topisch gebruik is onbekend.
Farmacologisch effect: Bij systemisch gebruik tijdens het derde trimester zijn bij de moeder weeënremming en verlenging van de bloedingstijd mogelijk en bij de foetus voortijdige sluiting van de ductus arteriosus Botalli, pulmonale hypertensie, bloedstollingsstoornis met als gevolg bloeding, gestoorde nierfunctie of nierinsufficiëntie met oligohydramnie. Het risico bij topisch gebruik is onbekend.
Advies: Gebruik ontraden; gebruik tijdens het laatste trimester is gecontra–indiceerd.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in geringe mate.
Farmacologisch effect: Gezien de lage concentraties worden geen nadelige effecten bij de zuigeling verwacht.
Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken en niet op grote oppervlakten of gedurende lange perioden. Niet op de borsten aanbrengen.

Contra-indicaties

  • Astma exacerbatie, urticaria of acute rinitis na eerder gebruik van acetylsalicylzuur of een ander NSAID.

Waarschuwingen en voorzorgen

De gel alleen op een intacte gezonde huid aanbrengen.

Laat de gel niet in contact komen met de ogen of slijmvliezen.

Het optreden van systemische effecten kan niet worden uitgesloten bij gebruik op grote oppervlakten en gedurende een langere periode.

De behandeling staken indien er zich een huiduitslag ontwikkelt.

Eigenschappen

NSAID, heeft anti-inflammatoire en daardoor analgetische en antipyretische eigenschappen. Het primaire werkingsmechanisme van diclofenac berust op de inhibitie van de prostaglandine synthese. Werking: wordt geleidelijk opgebouwd gedurende de eerste week van de behandeling.

Kinetische gegevens

Resorptieca. 6%, afhankelijk van de hoeveelheid gel dat is opgebracht, de grootte van het behandelde huidoppervlak en van de huidhydratatie. Een 10 uur lange occlusie leidt tot een drievoudige verhoging van de hoeveelheid geabsorbeerd diclofenac.
Overigna topische toepassing is diclofenac gedetecteerd in plasma, synoviale weefsels en de synoviale vloeistof. Maximale plasmaconcentraties zijn ca. 100× lager dan na orale toediening van dezelfde hoeveelheid diclofenac.
Eiwitbinding99,7%.
T 1/2el1–2 uur (diclofenac en metabolieten).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

diclofenac (cutaan) hoort bij de groep NSAID's, overige.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links