cefuroxim (intra-oculair)

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Aprokam (als Na-zout) XGVS Théa Pharma bv

Toedieningsvorm
Poeder voor injectievloeistof voor intra-oculair gebruik
Sterkte
50 mg

Bevat na reconstitutie met 5 ml NaCl-oplossing (0,9%) voor injectie: 10 mg cefuroxim/ml.

Ximaract (als Na-zout) XGVS Bausch & Lomb

Toedieningsvorm
Poeder voor injectievloeistof voor intra-oculair gebruik
Sterkte
50 mg

Bevat na reconstitutie met 5 ml NaCl-oplossing (0,9%) voor injectie: 10 mg cefuroxim/ml.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

cefuroxim (intra-oculair) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Volgens de NOG-richtlijn Cataract zonder infectiepreventie rev. nov. 2016, op oogheelkunde.org is intracamerale toediening van cefuroxim bij cataractchirurgie zinvol indien er één of meerdere risicofactoren (achterste kapselscheur, 'clear corneal' incisies en siliconen lensmateriaal) voor het ontwikkelen van endoftalmitis aanwezig zijn.

Indicaties

  • Antibiotica-profylaxe van postoperatieve endoftalmitis na cataractoperatie.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Antibiotica-profylaxe van postoperatieve endoftalmitis:

Volwassenen:

Aan het einde van de cataractoperatie 0,1 ml (overeenkomend met 1 mg cefuroxim) langzaam in de voorste oogkamer van het behandelde oog injecteren.

Uitsluitend toe te passen onder aseptische omstandigheden door een oogarts met ervaring met intracamerale injectie.

Let op: Voor de reconstitutie uitsluitend NaCl oplossing (0,9%) voor injectie gebruiken. Injecteer maximaal de aanbevolen dosis (0,1 ml). Het product moet na reconstitutie direct worden gebruikt en mag niet hergebruikt worden. Volume-overmaat afvoeren. Elke injectieflacon gebruiken voor de behandeling van één oog.

Bijwerkingen

Zeer zelden (< 0,01%): anafylactische reactie.

Verder is gemeld: macula-oedeem.

Interacties

In de literatuur zijn geen onverenigbaarheden gemeld met middelen die bij cataractchirurgie worden gebruikt.

Omdat verwacht wordt dat de systemische blootstelling verwaarloosbaar is, zijn systemische interacties onwaarschijnlijk.

Zwangerschap

Teratogenese: Ruime ervaring met systemisch gebruik van cefuroxim tijdens de zwangerschap laat geen schadelijke effecten zien. Na intra-oculaire toediening is de systemische blootstelling verwaarloosbaar.

Advies: Kan worden gebruikt.

Lactatie

Cefuroxim gaat in geringe mate over in de moedermelk.

Farmacologisch effect: Na intra-oculaire toediening is de systemische blootstelling bij de moeder verwaarloosbaar. Een effect bij de zuigeling via de moedermelk lijkt daarom onwaarschijnlijk.

Advies: Kan worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • overgevoeligheid voor cefalosporinen.

Waarschuwingen en voorzorgen

Behandeling met Aprokam en Ximaract is uitsluitend bestemd voor intracameraal gebruik.

Wees zeer voorzichtig bij overgevoeligheid voor penicillines of andere β–lactamantibiotica; kruisovergevoeligheid en kruisresistentie komt voor. Bij een risico van infectie met resistente stammen zoals meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) een alternatief antibioticum overwegen.

Er ontbreken gegevens voor gebruik bij speciale patiëntengroepen (ernstig risico op infectie bij gecompliceerd cataract, bij gecombineerde operaties, bij ernstige schildklieraandoening, bij minder dan 2000 corneale endotheelcellen); in dat geval voor- en nadelen individueel afwegen.

Cornea-endotheel toxiciteit kan niet worden uitgesloten.

Overdosering

Lokale overdosering na verkeerde verdunning:

Accidentele intracamerale hoge dosis cefuroxim van 3× de aanbevolen dosis gaf bij 6 patiënten geen detecteerbare ongewenste effecten in oogweefsels. Toediening van 10–100× de aanbevolen dosis bij 16 patiënten leidde tot oculaire toxiciteit, waaronder cornea-oedeem dat verdween na enkele weken, een tijdelijke stijging van de intra-oculaire druk, verlies van cornea-endotheelcellen en veranderingen in de elektroretinografie. Sommige van deze patiënten vertoonden ernstig en permanent gezichtsverlies.

Eigenschappen

Cefuroxim is een bactericide antibioticum uit de groep van cefalosporinen (van de tweede generatie). Het remt de synthese van de bacteriële celwand na binding aan penicillinebindende proteïnes (PBP's), wat resulteert in lysis van de bacteriële cel. Cefuroxim is ongevoelig voor β-lactamasen en stafylokokken-penicillinase.

Het werkingsspectrum omvat aerobe Gram-positieve, aerobe Gram-negatieve micro-organismen en anaerobe organismen. Gevoelig zijn o.a. Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, H. influenza, E. Coli, Proteus mirabilis.

Ongevoelig zijn: meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA), meticilline-resistente Staphylococcus epidermidis (MRSE), penicilline–resistente Streptococcus pneumoniae, β–lactamasenegatief en ampicilline–resistente (BLNAR) stammen van Haemophilus influenzae.

Kinetische gegevens

Overig Gezien de lokale toediening is de systemische blootstelling naar verwachting verwaarloosbaar.
Overig Tot 4–5 uur na de intracamerale injectie van 1 mg cefuroxim zijn de spiegels hoger dan de minimale inhiberende concentratie (MIC) voor verschillende relevante species.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

cefuroxim (intra-oculair) hoort bij de groep antibacteriële middelen, oculair.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links