clotrimazol (vaginaal)

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Canesten gyno 1 capsule/tablet XGVS OTC Bayer bv

Toedieningsvorm
Capsule voor vaginaal gebruik, zacht
Sterkte
500 mg
Verpakkingsvorm
1 stuk + applicator
Toedieningsvorm
Tablet voor vaginaal gebruik
Sterkte
500 mg
Verpakkingsvorm
1 stuk + applicator

Canesten gyno 1 crème OTC Bayer bv

Toedieningsvorm
Crème voor vaginaal gebruik
Sterkte
100 mg/g
Verpakkingsvorm
in applicator 5 g

Canesten gyno 3 Bayer bv

Toedieningsvorm
Crème voor vaginaal gebruik
Sterkte
20 mg/g
Verpakkingsvorm
20 g + 3 applicators
Toedieningsvorm
Tablet voor vaginaal gebruik
Sterkte
200 mg
Verpakkingsvorm
3 stuks + applicator

Canesten gyno XGVS OTC Bayer bv

Toedieningsvorm
Crème voor vaginaal gebruik
Sterkte
10 mg/g
Verpakkingsvorm
35 g + 6 applicators

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

clotrimazol (vaginaal) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Als behandeling van hinderlijke klachten van vulvovaginale candidiasis zijn lokale en orale antimycotica even effectief. Vanwege minder kans op bijwerkingen heeft lokale behandeling met clotrimazol de voorkeur. Geef fluconazol bij een voorkeur voor orale behandeling, met eventueel clotrimazol of miconazol crème bij uitwendige jeuk. Behandel ernstige vulvovaginale candidiasis langer. Behandel recidieven in principe als een eerste infectie. Overweeg bij hardnekkige klachten bij bewezen recidiverende vulvovaginale candidiasis behandeling ‘on demand’ of profylactische behandeling met fluconazol.

Indicaties

  • Vulvovaginale infecties door Candida-species.

De zelfzorgproducten (Canesten 'gyno 1' en 'gyno') zijn voor volwassenen en adolescenten vanaf 16 jaar.

Gerelateerde informatie

Doseringen

De tabletten hebben voldoende vaginaal vocht nodig om geheel op te lossen. Indien de tablet niet in een nacht oplost, gebruik van de crème overwegen.

Klap alles open Klap alles dicht

Vulvovaginale Candida-infectie

Er zijn drie behandelschema's mogelijk:

Eenmalige behandeling: 1 capsule of tablet 500 mg óf 1 applicatorvulling (ca. 5 g) van de crème 100 mg/g; indien nodig kan de behandeling worden herhaald.

Driedaagse behandeling: 1 applicatorvulling (ca. 5 g) van de crème 20 mg/g of 1 tablet 200 mg per dag; indien nodig kan de behandeling worden herhaald.

Zesdaagse behandeling: 1 applicatorvulling (ca. 5 g) van de crème 10 mg/g per dag; indien nodig kan de behandeling worden herhaald.

Volgens de NHG-Standaard Fluor vaginalis (2023): bij ernstige vulvovaginale candidiasis: 1 applicatorvulling (ca. 5 g) van de crème 10 mg/g per dag gedurende 7–14 dagen.

Bij vulvitis volgens de fabrikant ook gedurende 1 week 2×/dag de crème 10 mg/g dun aanbrengen op de aangedane huidgedeelten.

Volgens de NHG-Standaard Fluor vaginalis (2023) bij gelijktijdige orale behandeling met fluconazol: bij uitwendige jeuk 2×/dag de crème 10 mg/g dun aanbrengen tot de klachten over zijn.

Toediening: De capsule, tablet en crème met behulp van de bijgeleverde applicator 's avonds voor het slapen gaan zo diep mogelijk in de schede brengen (in rugligging, met enigszins opgetrokken en gespreide benen). De capsule en tablet kunnen eventueel ook met de hand worden ingebracht.

Bijwerkingen

Met onbekende frequentie: systemische overgevoeligheidsreacties (zoals dyspneu, hypotensie, flauwte, angio-oedeem, anafylactische reactie, misselijkheid en diarree). Erytheem, jeuk, huiduitslag, prikkend of branderig gevoel van de huid. Irritatie of reactie op de toedieningsplaats, oedeem. Vaginaal bloedverlies.

Bij de partner kan bij geslachtsgemeenschap irritatie van de penis optreden.

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Teratogenese: Er zijn geen aanwijzingen voor schadelijkheid. Bij vaginaal gebruik wordt clotrimazol slechts in geringe mate systemisch opgenomen.

Advies: Kan worden gebruikt.

Overig: Volgens de fabrikant het gebruik van de vaginale applicator vermijden en bij voorkeur kiezen voor de vaginale tablet of capsule (met de hand toedienen). De zelfzorgproducten alleen gebruiken in overleg met de (huis)arts.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend. Klinisch relevante blootstelling van de zuigeling via de borstvoeding is niet waarschijnlijk, omdat het nauwelijks systemisch wordt opgenomen.

Advies: Kan worden gebruikt.

Contra-indicaties

Er zijn van dit middel geen contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Bij voorkeur niet tijdens de menstruatie toepassen, omdat de werkzaamheid verminderd kan zijn.

Componenten van de vaginale capsule, tablet of crème kunnen het rubber van condooms en pessaria aantasten, waardoor de anticonceptieve effectiviteit en bescherming tegen seksueel overdraagbare aandoeningen vermindert.

Bij hardnekkige infecties de mogelijkheid van besmetting via het rectum onderzoeken en behandeling van enterale candidiase overwegen.

Bij optreden van Candida balanitis bij de partner ter preventie van een herinfectie deze behandelen met een antimycoticum. Zie NHG-behandelrichtlijn Infectieuze balanitis vanaf 12 jaar.

Voor gebruik als zelfzorg: raadpleeg een arts in de volgende gevallen: bij klachten vaker dan driemaal in het afgelopen jaar, bij een soa in het verleden of recente soa bij de partner, bij zwangerschap en bij leeftijd jonger dan 16 jaar; niet gebruiken en een arts raadplegen in geval van: pijn in onderbuik of bij het plassen, koorts, abnormale bloedingen, zweren of blaren in het genitale gebied, lage rugpijn, misselijkheid of braken, diarree, pusvorming of sterk geurende afscheiding. Als na start van de behandeling de symptomen verergeren of na 7 dagen niet zijn verdwenen, ook een arts raadplegen.

Eigenschappen

Imidazoolderivaat met brede antimycotische werking tegen met name dermatofyten en Candida-soorten en antibacteriële werking tegen een aantal Gram-positieve bacteriën. Beschadigt de plasmamembraan van de schimmel, waardoor de membraanpermeabiliteit verandert en essentiële celbestanddelen verloren gaan. Plaatselijk in de vaginawand kunnen fungicide concentraties worden bereikt.

Kinetische gegevens

Resorptie gering (3–10%) door de vaginawand.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

clotrimazol (vaginaal) hoort bij de groep imidazolen, vaginaal.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links