cromoglicinezuur (systemisch)

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Nalcrom (di-Na-zout) Sanofi SA

Toedieningsvorm
Drank
Sterkte
20 mg/ml
Verpakkingsvorm
10 ml
Toedieningsvorm
Granulaat
Sterkte
100 mg
Verpakkingsvorm
sachet
Toedieningsvorm
Granulaat
Sterkte
200 mg
Verpakkingsvorm
sachet

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

cromoglicinezuur (systemisch) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij aangetoonde lokale of algemene verschijnselen van allergie ten gevolge van voedselallergenen kan, indien eliminatie van de allergenen uit de voeding op ernstige bezwaren stuit of niet mogelijk is, een behandeling met cromoglicinezuur als profylaxe zijn aangewezen. De Commissie wijst erop, dat de diagnose bevestigd moet zijn via diagnostische testen (bv. RAST of huidtest).

Indicaties

  • Profylaxe van allergische verschijnselen, veroorzaakt door bestanddelen van de voeding, indien deze bestanddelen niet kunnen worden vermeden.

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Profylaxe van allergische verschijnselen geïnduceerd door bestanddelen in de voeding:

Volwassenen:

200 mg 4×/dag;

Kinderen ≥ 2 jaar:

100 mg 4×/dag.

Bij onvoldoende resultaat binnen 2–3 weken, kan de dosering worden verhoogd tot max. 40 mg/kg lichaamsgewicht per dag. Bij voldoende resultaat proberen de dosering te verlagen. Indien voedselallergie al in de mond optreedt, vóór het doorslikken de mond met de drank spoelen.

Innemen 15 minuten vóór de maaltijd en voor het slapen gaan. Het granulaat oplossen in een half glas water.

Bijwerkingen

Toon bijwerkingen per frequentieToon bijwerkingen per tractus.

Zelden

Huid en onderhuid

  • Huiduitslag

Maagdarmstelsel

  • Abdominaal ongemak
  • Braken
  • Diarree
  • Nausea

Skeletspieren en bindweefsel

  • Gewrichtspijn

Zeer zelden

Immuunsysteem

  • Overgevoeligheidsreactie

Huid en onderhuid (Tussen de 0,01% en 0,1% van de gevallen)

Huiduitslag Zelden

Immuunsysteem (In minder dan 0,01% van de gevallen)

Overgevoeligheidsreactie Zeer zelden

Maagdarmstelsel (Tussen de 0,01% en 0,1% van de gevallen)

Abdominaal ongemak Zelden
Braken
Diarree
Nausea

Skeletspieren en bindweefsel (Tussen de 0,01% en 0,1% van de gevallen)

Gewrichtspijn Zelden

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, redelijk veel ervaring opgedaan. Er zijn geen aanwijzingen voor nadelige effecten. Cromoglicinezuur wordt in geringe mate (< 1%) geabsorbeerd. Het is daardoor onwaarschijnlijk dat klinisch belangrijke hoeveelheden de embryo of foetus bereiken.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: onwaarschijnlijk.

Farmacologisch effect: Cromoglicinezuur wordt in geringe mate (< 1%) geabsorbeerd.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Contra-indicaties

Er zijn van dit middel geen klinisch relevante contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Vanwege de hoeveelheid saccharose in de sachets heeft bij diabetes mellitus de drank de voorkeur.

Over het gebruik bij kinderen bestaan onvoldoende gegevens om de veiligheid te beoordelen.

Eigenschappen

Oraal toegepast verhindert cromoglicinezuur het vrijkomen van overdrachtsstoffen in het maag–darmkanaal. Daardoor worden lokale ontstekingen voorkómen die anders aanleiding zouden geven tot gastro–intestinale symptomen of absorptie mogelijk zouden maken van stoffen die antigeen bevatten met als gevolg systemische allergische reacties.

Kinetische gegevens

Resorptie < 1%.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

cromoglicinezuur (systemisch) hoort bij de groep cromonen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links