Geneesmiddelenoverzicht cromonen

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Meer informatie over allergische rinitis. Meer informatie over conjunctivitis. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

cromonen

Werking

Werkingsmechanisme

  • Cromonen stabiliseren de membraan van mestcellen en voorkomen hiermee mestceldegranulatie. Hierdoor wordt de afgifte en synthese van histamine en andere ontstekingsmediatoren uit gesensibiliseerde mestcellen, gelegen in mucosa van o.a. neus, longen en ogen, voorkomen.

Effect

Bij allergische rinitis:

  • preventie van allergische ontstekingsprocessen in het neusslijmvlies en daarmee gepaard gaande symptomen zoals niezen, jeuk en rinorroe.

Bij allergisch en inspannigsgeïnduceerd astma:

  • preventie van bronchoconstrictie;
  • vermindering van de bronchiale hyperreactiviteit.

Bij allergische conjunctivitis:

  • preventie van allergische ontstekingsprocessen van de conjunctiva en daarmee gepaard gaande symptomen zoals jeuk, roodheid en tranen.

Bij voedselallergie:

  • voorkómen van lokale ontstekingen die gastro–intestinale symptomen geven of absorptie mogelijk maken van antigenen met als gevolg systemische allergische reacties.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent:

  • lokaal: irritatie, brandend, stekend of prikkelend gevoel.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

cromonen vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties