ganirelix

Samenstelling

Fyremadel (als acetaat) XGVS Sun Pharmaceutical Industries Europe b.v.

Toedieningsvorm
Injectievloeistof
Sterkte
0,5 mg/ml
Verpakkingsvorm
wegwerpspuit 0,5 ml

Orgalutran XGVS Merck Sharp & Dohme bv

Toedieningsvorm
Injectievloeistof
Sterkte
0,5 mg/ml
Verpakkingsvorm
wegwerpspuit 0,5 ml

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

ganirelix vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Kunstmatige voortplantingstechnieken (zoals IVF of ICSI) kunnen een uitkomst bieden voor ongewenst kinderloze personen en vinden plaats in de tweede- of derdelijnszorg. Hormoonbehandeling is hier een essentieel onderdeel van. Voor meer informatie wordt verwezen naar de richtlijnen en kwaliteitsnormen van de NVOG en de NICE-richtlijn; zie ook Ondersteuning bij kunstmatige voortplantingstechnieken.

Indicaties

  • Voorkómen van voortijdige ovulatie bij gecontroleerde ovariële hyperstimulatie in het kader van kunstmatige voortplantingstechnieken.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Preventie van voortijdige ovulatie:

Volwassenen:

De injectie s.c. bij voorkeur in het bovenbeen toedienen, evt. door de patiënte zelf: 0,25 mg 1×/dag, afhankelijk van de ovariële respons (follikelgrootte en/of oestradiolwaarden) te beginnen op dag 5 of dag 6 van de ovariële stimulatie met FSH of corifollitropine α tot aan het tijdstip dat er genoeg follikels van voldoende grootte aanwezig zijn. De injectie op ongeveer hetzelfde tijdstip toedienen als de FSH- of corifollitropine α–injectie, maar op een andere plaats. Bij afwezigheid van folliculaire groei kan het begin van de ganirelix-toediening worden uitgesteld. De laatste fase van de follikelrijping kan worden geïnduceerd door humaan chorion gonadotrofine (HCG), gegeven binnen 30 uur na de laatste ganirelix-injectie.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): matige of ernstige lokale reacties op de injectieplaats (voornamelijk roodheid, met of zonder zwelling) die meestal binnen vier uur na toedienen verdwijnen.

Soms (0,1-1%): hoofdpijn, misselijkheid, malaise.

Zeer zelden (< 0,01%): overgevoeligheidsreacties (incl. huiduitslag, zwelling van het gezicht en kortademigheid).

Verder is gemeld: verergering van een reeds aanwezig eczeem.

Interacties

Een interactie met andere geneesmiddelen, waaronder middelen die histamine vrijmaken, kan niet worden uitgesloten.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren aanwijzingen voor schadelijkheid.
Advies: Gebruik is gecontra–indiceerd.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.
Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding is gecontra–indiceerd.

Contra-indicaties

  • Matige en ernstige nier- en leverinsufficiëntie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Niet toepassen bij een ernstige allergische aandoening, omdat klinische ervaring ontbreekt. De verpakking bevat natuurlijk latexrubber, dat allergische reacties kan veroorzaken. Tijdens of na ovariële stimulatie kan een hyperstimulatiesyndroom optreden. Medicatie ter ondersteuning van de luteale fase dient te worden gegeven volgens het standaardprotocol van de fertiliteitskliniek. De veiligheid en effectiviteit is niet vastgesteld bij vrouwen die < 50 kg of > 90 kg wegen. In klinische onderzoeken is ganirelix toegepast in combinatie met recombinant-FSH of corifollitropine α. Ervaring bij verminderde nier- of leverfunctie ontbreekt.

Eigenschappen

Gonadoreline-(GnRH)antagonist. Het bindt competitief aan GnRH-receptoren in de hypofyse, waardoor de afgifte van LH en in mindere mate van FSH dosisafhankelijk wordt geblokkeerd. Deze blokkade begint direct en wordt bij voortgezette behandeling gehandhaafd. Bij vrouwen wordt de LH-piek en daarmee de ovulatie uitgesteld.

Kinetische gegevens

Fs.c. ca. 91%.
T max1–2 uur.
Eliminatiemet de feces (ca. 75%, uitsluitend als metabolieten) en met de urine (ca. 22%, vooral als onveranderde stof).
T 1/2elca. 13 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

ganirelix hoort bij de groep gonadoreline-antagonisten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links