heparinoïden

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Hirudoïd (mucopolysaccharidepolysulfaat) XGVS OTC Healthypharm bv

Toedieningsvorm
Hydrofiele crème
Sterkte
3 mg/g
Verpakkingsvorm
40 g, 100 g

Conserveermiddelen: thymol, methyl- en propylparahydroxybenzoaat, cetostearylalcohol, myristylalcohol, isopropylalcohol. Bevat tevens: wolvet.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

heparinoïden vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij een kleine tromboflebitis wordt een afwachtend beleid geadviseerd. Er kan symptomatisch behandeld worden met pijnstillers en lokale koude kompressen. Bij een echografisch bevestigde tromboflebitis van > 5 cm of een tromboflebitis met een verbinding naar het diepe systeem, wordt geadviseerd te behandelen met fondaparinux of een LMWH.

Van heparinoïdencrème is geen enkel klinisch effect aangetoond. De Commissie adviseert op farmacotherapeutische gronden Hirudoïd niet voor te schrijven.

Indicaties

  • Hulpmiddel bij de behandeling van tromboflebitis.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Tromboflebitis:

Eén- tot driemaal per dag 3–5 cm crème (aan het begin van de behandeling zo nodig meer) op en rond het aangedane gebied aanbrengen en zacht inwrijven. Bij zeer pijnlijke ontstekingen of in aanwezigheid van trombi de crème voorzichtig verdelen over het aangedane gebied en vervolgens afdekken met bijvoorbeeld een gaaskompres.

Bijwerkingen

Zelden overgevoeligheidsreacties in de vorm van erythemen ( verdwijnen meestal bij staken van de behandeling).

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Advies: Kan, voor zover bekend zonder gevaar, volgens voorschrift worden gebruikt; uit voorzorg niet op grote oppervlakken gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Advies: Kan voor zover bekend zonder gevaar volgens voorschrift worden gebruikt; uit voorzorg niet op grote oppervlakken gebruiken.

Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor heparine of heparinoïden.

Waarschuwingen en voorzorgen

Niet toepassen op beschadigde huid (in wonden, ulcera).

Eigenschappen

Mucopolysaccharidepolysulfaat, de werkzame stof, is een middel dat de bloedstolling tegengaat en hoort tot de heparinoïdengroep (van heparine afgeleide antistollingsmiddelen).

Kinetische gegevens

Resorptie in het bindweefsel en spierlagen vlak onder de huidoppervlakte. Systemische blootstelling is laag,
Metabolisering gedeeltelijke depolymerisatie en geringe ontzwaveling.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

heparinoïden hoort bij de groep mucopolysaccharidepolysulfaten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links