hydroxyethylrutosiden

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Venoruton XGVS OTC Healthypharm bv

Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
500 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

hydroxyethylrutosiden vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Volgens de NHG-Standaard Varices (2009) is er onvoldoende bewijs voor de werkzaamheid van geneesmiddelen (zoals hydroxyethylrutosiden) bij de behandeling van chronische veneuze insufficiëntie. Het gebruik wordt daarom afgeraden.

Indicaties

  • Klachten gerelateerd aan chronische veneuze insufficiëntie, indien het dragen van elastische kousen alléén onvoldoende effect heeft, gecontra-indiceerd is (gecombineerde arteriële-veneuze insufficiëntie) of te belastend wordt geacht.

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Chronische veneuze insufficiëntie

Volwassenen

1000–1500 mg per dag, tot de klachten verminderen, gedurende maximaal 6 maanden. Adviseer om een arts of apotheker te raadplegen als er na 2 weken geen verbetering optreedt. In het algemeen wordt binnen ca. 2 weken een vermindering van de klachten (vermoeide, zware benen, zwellingsgevoel) waargenomen.

Bijwerkingen

Zelden (0,01–0,1%): maag-darmklachten zoals onaangenaam gevoel in de maag, dyspepsie, buikpijn, winderigheid, diarree. Jeuk, huiduitslag, urticaria.

Zeer zelden (< 0,01%): vermoeidheid, duizeligheid, hoofdpijn. Opvliegers. Overgevoeligheidsreacties, anafylactoïde reacties, anafylactische shock.

Interacties

Er zijn geen interacties gemeld.

Zwangerschap

Minimale passage van de placenta.

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Relatief weinig gegevens van het gebruik tijdens het 2e en 3e trimester laten geen schadelijke effecten zien. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Advies: Gebruik tijdens het 1e trimester ontraden; tijdens het 2e en 3e trimester alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend (bij de mens), in geringe mate (bij dieren).

Advies: Weeg het risico van het gebruik van dit geneesmiddel in combinatie met het geven van borstvoeding af.

Waarschuwingen en voorzorgen

Hydroxyethylrutosiden niet gebruiken bij oedeem in de onderste ledematen veroorzaakt door hart–, lever– of nieraandoeningen. De werkzaamheid en effectiviteit zijn hierbij niet aangetoond.

De werkzaamheid en veiligheid bij kinderen zijn niet vastgesteld.

Overdosering

Neem voor informatie over een vergiftiging met hydroxyethylrutosiden contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Vermindert de capillaire filtratiesnelheid van vocht. Een theoretische verklaring hiervoor is een verkleining van de interendotheliale cel-openingen, een verandering van de interendotheliale celfibrinematrix en een versterkte adhesie van endotheelcellen aan de microvasculaire wand. Er zijn aanwijzingen gevonden voor een gunstige beïnvloeding van de parameters van de huiddoorbloeding. Het gebruik resulteert in vermindering van oedeem en hiermee gepaard gaande symptomen van chronische veneuze insufficiëntie.

Kinetische gegevens

T max na 1–9 uur.
Overig Aanzienlijke enterohepatische kringloop.
Metabolisering Afsplitsing van rutinose en vorming van glucuroniden.
Eliminatie vnl. met de feces (ca. 65%).
T 1/2el 10–25 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

hydroxyethylrutosiden hoort bij de groep bioflavonoïden.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links