kaliumcitraat

Samenstelling

Raadpleeg voor hulpstoffen een apotheker.

Kaliumcitraatdrank FNA Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Drank
Sterkte
71,4 mg/ml

Bevat per ml: citraat 0,33 mmol (0,22 mmol = 71,4 mg kaliumcitraat en 0,11 mmol = 23,1 mg citroenzuurmonohydraat); kalium 0,66 mmol. Conserveermiddel: methylparahydroxybenzoaat. Bevat tevens: propyleenglycol 7,56 mg/ml.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

kaliumcitraat vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Voor de toepassing bij nierstenen bij kinderen is voor kaliumcitraatdrank FNA nog geen advies vastgesteld.

Indicaties

  • Offlabel: behandeling van bepaalde nier- en urinestenen (urinezuur-, calcium-, cystinestenen) bij kinderen;
  • Offlabel: profylaxe van bepaalde urinestenen bij kinderen.

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Profylaxe van urinestenen:

Kinderen 8 maanden-18 jaar:

0,33 mmol = 108 mg = 1 ml/kg/dag in 3–4 doses , max: 26,7 mmol = 8,6 g/dag.

Nier- en urinestenen:

Kinderen 8 maanden -18 jaar:

0,33–0,66 mmol = 108-216 mg = 1–2 ml/kg/dag in 3–4 doses, max: 26,7 mmol = 8,6 g/dag.

Toedieningsinformatie: tijdens of vlak na het eten innemen.

Bijwerkingen

Zelden (0,01-0,1%): hyperkaliëmie. Misselijkheid, braken, maagpijn, diarree, laesies zoals ulcera, bloedingen, obstructie en winderigheid.

Interacties

Bij combinatie met digoxine kan de kans op toxiciteit hiervan toenemen.

Er zijn aanwijzingen dat de absorptie van aluminium kan toenemen; met name bij patiënten met nierfalen kan dit leiden tot mogelijk fatale encefalopathie als gevolg van sterk verhoogde aluminiumconcentraties; gelijktijdig gebruik van aluminiumverbindingen en citraten wordt ontraden bij patiënten met een verminderde nierfunctie.

Door alkalisering van de urine door kaliumcitraat kan de uitscheiding van salicylaten toenemen en het effect ervan afnemen.

Bij combinatie kan door alkalisering van de urine de uitscheiding van lithium toenemen.

Alkalisering van de urine gaat de werking van methenamine tegen.

Combinatie met een RAAS-remmer/antagonist of een kaliumsparend diureticum (amiloride, triamtereen) kan hyperkaliëmie veroorzaken.

Contra-indicaties

  • hyperkaliëmie of aandoeningen die hiertoe aanleiding kunnen geven, zoals chronische verminderde nierfunctie, chronisch hartfalen, onbehandelde bijnierschorsinsufficiëntie, acute dehydratie, obstructie van de urinewegen, gedecompenseerde metabole acidose, onbehandelde diabetes mellitus en situaties met uitgebreide weefselbeschadiging (bv. brandwonden).

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees voorzichtig bij ulcus ventriculi of ulcus duodeni (actueel of in de anamnese), omdat kaliumzouten irritatie van het slijmvlies van het maag-darmkanaal kunnen veroorzaken.

Controles tijdens de behandeling: bepaal regelmatig serumelektrolieten en zuurbase-evenwicht, met name bij patiënten met nierfunctiestoornissen, omdat bij hen hypernatriëmie of alkalose met hypocalciëmie kan ontstaan.

Hyperkaliëmie: wees terughoudend bij patiënten die gevoelig zijn voor hyperkaliëmie. Zorg tijdens de behandeling voor een goede diurese om hyperkaliëmie te voorkomen.

Eigenschappen

Alkaliserend. Kaliumcitraat zorgt via omzetting in kaliumwaterstofcarbonaat (kaliumbicarbonaat) voor stijging van de pH van de urine, waardoor urinestenen oplossen.

Kinetische gegevens

Metabolisering Citraat wordt omgezet in waterstofcarbonaat.
Eliminatie via de urine; < 5% onveranderd.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

kaliumcitraat hoort bij de groep citraatzouten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links