kaliumjodide

Samenstelling

Kaliumjodide capsule FNA XGVS Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Capsule
Sterkte
50 mg, 200 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

kaliumjodide vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Gezien de indicatie zal het gebruik van kaliumjodide capsules FNA beperkt blijven tot de kliniek.

De medicamenteuze behandeling van hyperthyreoïdie kan afhankelijk van de diagnose bestaan uit thyreostatica, radioactief jodium of thyreoïdectomie. Bij de ziekte van Graves heeft medicamenteuze behandeling met thiamazol, eventueel in combinatie met levothyroxine, in eerste instantie de voorkeur. Bij een recidief zijn de drie bovengenoemde opties gelijkwaardig. In het geval van een (multi)nodulair struma of toxisch adenoom gaat de voorkeur uit naar behandeling met radioactief jodium of thyreoïdectomie. Bij een thyreoïditis kan worden volstaan met symptomatisch behandelen van de klachten (β-blokker, ontstekingsremming).

Indicaties

  • Ter voorbereiding op thyreoïdectomie bij hyperthyreoïdie.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Ter voorbereiding op thyreoïdectomie bij hyperthyreoïdie:

Volwassenen:

Volgens de NIV-Richtlijn Schildklierfunctiestoornissen (2012): 50–250 mg 3×/dag, gedurende 10–14 dagen voorafgaand aan de operatie.

De capsules met ruim water innemen.

Bijwerkingen

Allergische reacties, waaronder angio-oedeem, cutane en mucosale bloeding, koorts, gewrichtspijn, eosinofilie, urticaria, zwelling van de lymfeklieren, trombotische trombocytopenische purpura en periarteriitis.

Bij langdurig gebruik of gebruik van hoge doses: jodisme, gekarakteriseerd door irritatie van slijmvliezen, conjunctiva en huid; symptomen hiervan zijn een brandend gevoel in mond of keel, maagirritatie, neusverkoudheid, niezen, metaalsmaak, ernstige hoofdpijn en rauw gevoel aan tanden en tandvlees. Hyperplasie van de schildklier, schildklieradenoom, struma en hypothyreoïdie. Hyperthyreoïdie, voornamelijk bij ouderen of bij reeds bestaand nodulair struma. Verschijnselen van kaliumtoxiciteit, zoals spierzwakte en onregelmatige hartslag.

Interacties

Vermijd bij voorkeur de combinatie met kaliumsparende diuretica, omdat hyperkaliëmie kan optreden.

Bij combinatie met een ACE-remmer of een angiotensine-II-antagonist neemt de kans op hyperkaliëmie toe.

Bij gelijktijdig gebruik van thio-ureumderivaten of lithium kan het hypothyreoïde effect additief zijn.

Zwangerschap

Jodiden passeren de placenta.
Farmacologisch effect: Jodiden kunnen bij de foetus en pasgeborene de schildklierfunctie onderdrukken. De foetale schildklier neemt vanaf ongeveer de twaalfde zwangerschapsweek jodium op.
Advies: Gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja. Gemelde moedermelk/plasma-ratio’s variëren tussen 15 en 23.
Farmacologisch effect: Kan bij het kind een ernstige schildklierdepressie en struma veroorzaken.
Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

  • jodiumovergevoeligheid;
  • onbehandelde hyperthyreoïdie;
  • dermatitis herpetiformis (ziekte van Dühring);
  • hypocomplementaire vasculitis.

Waarschuwingen en voorzorgen

Bij multinodulair struma, ziekte van Graves, thyreoïditis van Hashimoto, post partum lymfocytaire thyreoïditis en subacute thyreoïditis is er meer kans op jodide-geïnduceerde bijwerkingen. Wees voorzichtig bij verdenking van schildkliercarcinoom en onbehandelde schildklierautonomie wegens meer kans op thyreotoxicose. Wees voorzichtig bij tracheaobstructie omdat dit kan verergeren door schildkliervergroting.

Overdosering

Neem voor informatie over een vergiftiging met kaliumjodide contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Jodiden remmen in hoge concentratie gedurende korte tijd de functie van de schildklier. De vascularisatie van de schildklier neemt af en de klier wordt steviger, zodat bij een operatie het bloedverlies minder wordt. Het klinische effect is binnen 24 uur merkbaar, is maximaal na 10–15 dagen en neemt na verloop van tijd weer af.

Kinetische gegevens

Resorptievrijwel volledig. Voornamelijk opslag in de schildklier. Na inname op een lege maag wordt de halve maximale schildklieropname bereikt na ca. 4 uur.
Eliminatiehoofdzakelijk met de urine, maar ook met feces, speeksel en zweet.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

kaliumjodide hoort bij de groep jodiden.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links