kaliumwaterstoftartraat

Samenstelling

Kaliumwaterstoftartraat Suspensie FNA Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Suspensie
Sterkte
188 mg/ml

188 mg komt overeen met 39,0 mg K, is 1 mmol. Conserveermiddel: methylparahydroxybenzoaat, sorbinezuur;. Bevat tevens: saccharose 0,16 g/ml.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

kaliumwaterstoftartraat vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

In de zeldzame gevallen waarbij kaliumverlies gepaard gaat met metabole acidose kan Kaliumwaterstoftartraat Suspensie FNA worden voorgeschreven.

Indicaties

Hypokaliëmie, die gepaard gaat met een metabole acidose.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Therapeutisch bij hypokaliëmie:

15-35 ml 3×/dag.

Profylactisch:

10-15 ml 2×/dag.

Bijwerkingen

Maag-darmstoornissen.

Interacties

Gelijktijdige behandeling met kaliumsparende diuretica is gecontra-indiceerd.

Zwangerschap

Teratogenese: Over het gebruik van deze stof tijdens zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen.

Contra-indicaties

  • ernstige nierinsufficiëntie met oligurie, anurie of uremie;
  • onbehandelde bijnierschorsinsufficiëntie;
  • acute dehydratie en hittekrampen;
  • hyperkaliëmie.

Overdosering

Voor meer informatie over symptomen en behandeling van een vergiftiging met kaliumchloride/hyperkaliëmie zie de monografie kaliumzouten op toxicologie.org.

Eigenschappen

Kalium speelt een belangrijke rol bij de elektrische prikkeling van zenuwen en spieren en bij het handhaven van evenwicht en volume van lichaamsvloeistoffen.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

kaliumwaterstoftartraat hoort bij de groep kaliumzouten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links