L-carnitine

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Carnitene Alfasigma Nederland

Toedieningsvorm
Drank
Sterkte
100 mg/ml
Verpakkingsvorm
100 ml
Toedieningsvorm
Injectievloeistof
Sterkte
200 mg/ml
Verpakkingsvorm
5 ml
Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
330 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

L-carnitine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

De toepassing van L–carnitine dient te worden beperkt tot (zeer zelden voorkomende) primaire carnitinedeficiëntie.

Indicaties

  • Drank en tablet: Primaire (systemische) carnitinedeficiëntie.
  • Injectievloeistof: Primaire (systemische) carnitinedeficiëntie in acute gevallen en als orale toediening niet mogelijk is en bij patiënten met een dialyse-gerelateerde carnitinestoornis.

Dosering

Indien mogelijk doseren op geleide van carnitinebloed-/weefselspiegels, zeker bij verminderde nierfunctie (GFR ≤ 10 ml/min).

Klap alles open Klap alles dicht

Primaire (systemische) carnitinedeficiëntie:

Volwassenen en kinderen > 12 jaar:

Oraal: 20–40 mg/kg lichaamsgewicht, gemiddeld 2–4 g per dag in 2–3 doses.

Kinderen tot 12 jaar:

Oraal: 50–100 mg/kg, gemiddeld 2 g per dag in 2–3 doses.

Zuigelingen:

Oraal: 100–150 mg/kg, gemiddeld 1 g per dag in 2–3 doses.

Algemeen:

Wanneer geen verbetering optreedt in de klinische en biochemische symptomen, kan de dosering gedurende korte tijd worden verhoogd; max. 15 g per dag.

In acute situaties en als orale toediening niet mogelijk is:

Volwassenen en kinderen > 12 jaar:

Maximaal 10 mg/kg lichaamsgewicht langzaam i.v. in 3 minuten.

Kinderen tot 12 jaar:

Maximaal 20 mg/kg lichaamsgewicht langzaam i.v. in 3 minuten.

Zuigelingen:

Maximaal 30 mg/kg lichaamsgewicht langzaam i.v. in 3 minuten.

Dialyse-gerelateerde carnitinestoornis:

Volwassenen:

Na beëindiging van elke hemodialyse: 20 mg/kg lichaamsgewicht langzaam i.v. via een verblijfscanule. Normaal is 1000 tot 2000 mg voldoende.

Bijwerkingen

Soms (0,1-1%): misselijkheid en braken. Diarree, met name na hoge i.v. dosering.

Zeer zelden (< 0,01%): convulsies, toename van ernst of frequentie van epilepsie. Visachtige lichaamsgeur na langdurige behandeling met hoge doses.

Verder is gemeld: verhoogde INR.

Interacties

Valproïnezuur en zidovudine kunnen leiden tot levocarnitinedeficiëntie.

Gelijktijdig gebruik met orale anticoagulantia kan een verhoogde INR geven; wekelijkse INR–controle wordt aanbevolen.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend, maar levocarnitine is een fysiologisch bestanddeel van moedermelk.

Advies: Een mogelijk nadeel van een teveel aan levocarnitine bij het kind afwegen tegen de voordelen van toediening aan de moeder.

Waarschuwingen en voorzorgen

Bij verminderde nierfunctie de dosering aanpassen op geleide van de plasmaspiegel.

Bij dialyse-patiënten wordt toediening van hoge orale doses gedurende lange perioden ontraden. Bij dialyse-gerelateerde carnitinestoornis de klinische reactie op de behandeling met een interval van 3 maanden evalueren; de behandeling staken als tussen 9 en 12 maanden geen klinische verbetering optreedt.

Bij diabetes regelmatig de bloedsuikerspiegel controleren, omdat hypoglykemie kan optreden.

Overdosering

Neem voor meer informatie over een vergiftiging met L-carnitine contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Lichaamseigen stof, L-aminozuurderivaat, voornamelijk gevormd door endogene synthese uit lysine en methionine in de lever en de nier, maar kan ook worden verkregen uit de voeding. Speelt een rol in het metabolisme van lipiden, ketonlichamen en vertakt-ketenige aminozuren. Levocarnitine is noodzakelijk voor het transport van langketenige vetzuren over het binnenmembraan van de mitochondria naar de mitochondriale matrix, waar de β-oxidatie plaatsvindt met als resultaat productie van ATP.

Kinetische gegevens

Resorptie relatief langzaam in dunne darm.
F < 10% en zeer variabel.
Eliminatie voornamelijk met de urine.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

L-carnitine hoort bij de groep middelen bij metabole aandoeningen, aminozuren.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links