mebeverine

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Duspatal (hydrochloride) Abbott bv

Toedieningsvorm
Capsule met gereguleerde afgifte 'Retard'
Sterkte
200 mg

Mebeverine (hydrochloride) Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Capsule met gereguleerde afgifte 'Retard'
Sterkte
200 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

mebeverine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

De behandeling van het prikkelbaredarmsyndroom is vooral niet-medicamenteus. Het effect van farmacotherapie is vaak teleurstellend. Er is geen bewijs voor de effectiviteit van mebeverine. Als obstipatie en/of diarree de belangrijkste klachten zijn, dan wordt een laxans (macrogol) en/of een antidiarreemiddel (loperamide) toegepast.

Indicaties

Symptomatische behandeling van het prikkelbaredarmsyndroom bij volwassenen en kinderen ≥ 10 jaar.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Prikkelbaredarmsyndroom:

Volwassenen en kinderen ≥ 10 jaar:

1 Retardcapsule 2×/dag, 's ochtends en 's avonds. Als het gewenste effect na enkele weken bereikt is, de dosering geleidelijk verlagen.

De capsule heel innemen met ten minste 100 ml water. Een gemiste dosis niet innemen, maar doorgaan met het gebruikelijke doseerschema.

Bijwerkingen

Allergische reacties zoals exantheem, urticaria, angio–oedeem, gezichtsoedeem of anafylaxie.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens en bij dieren, onvoldoende gegevens. Bij dieren is teratogeniteit waargenomen.

Advies: Gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Advies: Gebruik ontraden.

Waarschuwingen en voorzorgen

De veiligheid en effectiviteit bij kinderen < 10 jaar zijn niet vastgesteld.

Eigenschappen

Musculotroop werkend spasmolyticum. Heeft een direct effect op de gladde spieren van het maag-darmkanaal zonder de normale darmmotiliteit aan te tasten. Vanuit de retardcapsules vindt de afgifte geleidelijk plaats.

Kinetische gegevens

Resorptie vrijwel volledig, geleidelijk.
T max 3 uur.
Metabolisering eerst omzetting in veratrinezuur en mebeverinealcohol. De voornaamste metaboliet in plasma is gedemethyleerd carboxylzuur.
Eliminatie grotendeels in urine als metabolieten.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

mebeverine hoort bij de groep musculotrope spasmolytica.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links