tretinoïne (mondpasta)

Samenstelling

Raadpleeg voor hulpstoffen een apotheker.

Tretinoïne mondpasta FNA Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Mondpasta (0,1%)
Sterkte
1 mg/g

Basis: Hypromellosezalf 20% FNA.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

tretinoïne (mondpasta) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Volgens de richtlijn Lichen planus (2021) op nvdv.nl is bij orale lichen planus (OLP) ter verlichting van klachten een lokaal klasse 3 of 4 corticosteroïd, het eerstekeusmiddel. Overweeg als alternatief voor corticosteroïden een behandeling met lokale calcineurineremmers (pimecrolimus en tacrolimus). Lokaal tretinoïne alleen overwegen indien andere lokale behandelingen falen.

Indicaties

  • Orale lichen planus.

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Orale lichen planus

Volwassenen

2–3×/dag dun op de laesies aanbrengen. Gedurende meerdere weken tot maanden behandelen.

Bij een vergeten dosis, behandeling volgens schema voortzetten met de volgende dosis; nooit een dubbele dosis smeren.

Toediening

  • Laesies vooraf eerst droogdeppen met een gaasje.
  • De mondpasta niet inwrijven omdat deze anders korrelig wordt.
  • Na het aanbrengen de vinger wassen met zeep of een vingercondoom gebruiken.
  • Na het aanbrengen ten minste een half uur niet eten of drinken.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): irritatie, roodheid van de slijmvliezen.

Soms (0,1-1%): overgevoeligheid.

Interacties

Gorgeldranken of mondspoelingen verminderen de werking van de mondpasta; deze gebruiken vóór het aanbrengen van de mondpasta of ten minste een half uur later.

Zwangerschap

Teratogenese: Systemisch gebruik van tretinoïne (orale retinoïden) is teratogeen gebleken en gecontra–indiceerd tijdens zwangerschap. Over de oromucosale toediening van tretinoïne zijn nog onvoldoende gegevens beschikbaar. Tretinoïne wordt snel en gemakkelijk opgenomen via het mondslijmvlies.

Advies: Gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Oraal toegediende retinoïden en hun metabolieten worden uitgescheiden in de moedermelk. Systemisch gebruik van tretinoïne tijdens het geven van borstvoeding is gecontra-indiceerd. Over de oromucosale toediening van tretinoïne tijdens lactatie zijn nog onvoldoende gegevens beschikbaar. Tretinoïne wordt snel en gemakkelijk opgenomen via het mondslijmvlies.

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

  • overgevoeligheid voor retinoïden.

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees bedacht op overgevoeligheidsreacties indien de klachten niet afnemen of verergeren. De behandeling staken als ernstige irritatie of overgevoeligheid optreedt.

Eigenschappen

Tretinoïne (vitamine A-zuur) is een derivaat van vitamine A. Oromucosale toediening van tretinoïne bij orale lichen planus onderdrukt de ontstekingsreactie en geeft daarmee verlichting van pijn en irritatie. Het effect treedt op na enkele dagen.

Kinetische gegevens

Resorptie snel via het mondslijmvlies.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

tretinoïne (mondpasta) hoort bij de groep retinoïden, cutaan/oromucosaal.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links