Samenstelling

Differin Galderma Nederland

Toedieningsvorm
Gel
Sterkte
1 mg/g
Verpakkingsvorm
30 g, 60 g

Conserveermiddelen: propyleenglycol, methylparahydroxybenzoaat.

Uitleg symbolen

Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Acne vulgaris wordt behandeld met een lokale therapie, die bij onvoldoende effect kan worden gecombineerd met een systemische behandeling. Benzoylperoxide 5% of een lokaal retinoïde komen als eerste in aanmerking. Als deze middelen niet goed worden verdragen of onvoldoende effectief zijn, overweeg dan het gebruik van een lokaal – en bij ernstige ontstekingsverschijnselen een systemisch – antibioticum.

Indicaties

Acne vulgaris waarbij comedonen, papels en pustels op de voorgrond staan.

Gerelateerde informatie

Dosering

Contact met ogen, lippen, slijmvliezen, beschadigde of eczemateuze huid vermijden; zie ook de rubriek Waarschuwingen en Voorzorgen.

Klap alles open Klap alles dicht

Acne vulgaris:

Volwassenen en kinderen ≥ 12 jaar:

Volgens de NHG-standaard Acne: monotherapie (milde acne) of combinatietherapie: 1×/dag 's avonds dun aanbrengen, bij een gevoelige huid om de dag, gedurende ten minste 6-8 weken. Langdurig gebruiken om remissie te behouden.

Na het wassen van de huid aanbrengen op de droge huid. Na gebruik de handen wassen.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): droge huid, huidirritatie, branderig gevoel in de huid, erytheem.

Soms (0,1-1%): schilfering, huidongemakken, contacteczeem, jeuk, zonnebrand, verergering van acne.

Verder zijn gemeld: pijnlijke huid, zwelling van de huid. Bij contact met het oog zijn zelden ooglidoedeem, -erytheem, -jeuk en -irritatie gemeld.

Interacties

Niet gelijktijdig gebruiken met andere retinoïden of middelen met een soortgelijk werkingsmechanisme. Andere middelen tegen acne kunnen wel worden toegepast, mits deze 's ochtends worden aangewend. Gelijktijdig gebruik van keratolytische, schurend reinigende, sterk uitdrogende, adstringerende of irriterende middelen kan een additief irriterend effect hebben.

Zwangerschap

Teratogenese: Systemisch gebruik van retinoïden kan leiden tot aangeboren misvormingen. Over lokale toediening van adapaleen zijn nog onvoldoende gegevens beschikbaar.
Advies: Gebruik ontraden.
Overig: Vóór aanvang behandeling zwangerschap uitsluiten. Een vruchtbare vrouw dient adequate anticonceptieve maatregelen te nemen tijdens de behandeling. In geval van een onverwachte zwangerschap behandeling staken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.
Farmacologisch effect: Het is onwaarschijnlijk dat cutane toediening van adapaleen leidt tot een systemische belasting bij de moeder die hoog genoeg is om meetbare concentraties in de moedermelk te kunnen opleveren. Echter gezien de structurele verwantschap aan systemische retinoïden en het ontbreken van voldoende gegevens wordt lokaal gebruik van adapaleen toch ontraden.
Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden. Indien het gebruik tijdens borstvoeding toch wordt overwogen, dan niet op de borst aanbrengen.

Waarschuwingen en voorzorgen

Niet gebruiken bij ernstige acne, waarbij grote delen van de huid zijn aangedaan. Bij contact met de ogen onmiddellijk met lauw water uitspoelen.

Blootstelling aan zonlicht of zonnebank zoveel mogelijk vermijden vanwege het risico van fotosensibilisatie.

De symptomen van acne kunnen in de eerste weken van de behandeling verergeren. Overmatig gebruik zorgt niet voor een snellere en betere werkzaamheid en kan leiden tot opvallende roodheid, vervelling of irritatie. Bij ernstige irritatie minder frequent aanbrengen of de behandeling (tijdelijk) staken. Bij aanwijzingen voor overgevoeligheid de behandeling staken.

De veiligheid en werkzaamheid zijn niet vastgesteld bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Eigenschappen

Adapaleen is een retinoïde-achtige verbinding. Lokaal op de huid aangebracht vermindert het de ontstekingscomponent van acne (papels en pustels) en remt het de vorming van micro-comedonen door normalisering van de folliculaire epitheliale differentiatie. Werking: na 3–4 weken, maximaal na 3–4 maanden.

Kinetische gegevens

ResorptieDe absorptie van adapaleen door de huid is gering. Na chronische toediening op grote door acne aangedane huidoppervlakken traden geen meetbare plasmaconcentraties op.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

adapaleen hoort bij de groep retinoïden, cutaan.

adapaleen vergelijken met een ander geneesmiddel

Zie ook