Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

amantadine

Symmetrel

influenza ziekte van Parkinson

oraal

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Werkingsmechanisme

Voor de antiparkinson-werking:

  • vertraging van de dopamineheropname in de presynaptische zenuwuiteinden;
  • bevordering van het vrijmaken van endogeen dopamine uit de zenuwuiteinden;
  • N-methyl-D-aspartaat (NMDA)- antagonisme;
  • mogelijk enige anticholinerge activiteit.

Voor de antivirale werking:

  • remming van de replicatie van influenza A-stammen; er is geen remming van het influenza B-virus.

Effect

  • afname parkinsonsymptomen: vermindert de hypokinesie, spierstijfheid en de tremor;
  • vermindert kans op influenza A.

Meer informatie

  • is minder werkzaam tegen parkinsonsymptomen dan levodopa.

Typerende bijwerkingen

Omdat deze ‘groep’ uit één geneesmiddel bestaat, zie voor de bijwerkingen de geneesmiddeltekst.

Zie ook

Indicaties