Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

letermovir

Prevymis, Prevymis

oraal

maribavir

Livtencity

oraal

nirmatrelvir/ritonavir

Paxlovid

COVID-19

oraal

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Werkingsmechanisme

Letermovir:

 • remt het CMV-DNA-terminasecomplex dat benodigd is voor het knippen en verpakken van DNA van nieuwe virusdeeltjes;
 • tast zo de vorming van virale genomen met de juiste eenheidslengte aan en interfereert met de rijping van virionen.

Maribavir:

 • remt het virale UL97-proteïnekinase, het cytomegalovirus (CMV) heeft dit enzym nodig bij diverse stappen van de CMV-DNA-replicatie;
 • gevolg van die remming is blokkade van het fosfotransferase, dat verantwoordelijk is voor de CMV-DNA-replicatie en -maturatie, CMV-DNA-inkapseling en 'egress' van CMV-DNA.

Nirmatrelvir/ritonavir:

 • nirmatrelvir remt de SARS-CoV-2-hoofdprotease, Mpro, ook wel '3C-like'-protease (3CLpro) of nsp5-protease genoemd;
 • remming van deze protease zorgt ervoor dat het enzym geen polyproteïnevoorlopers kan verwerken;
 • ritonavir remt het door CYP3A gemedieerde metaboliseren van nirmatrelvir, waardoor de plasmaconcentratie daarvan toeneemt.

Effect

Letermovir:

 • voorkomt de cytomegalovirus(CMV)-reactivatie en CMV-ziekte bij CMV-seropositieve (R+) ontvangers van een allogene hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT).

Maribavir:

 • remt de virale DNA-assemblage en remt de 'egress' van virale capsiden vanuit de kern van geïnfecteerde cellen.

Nirmatrelvir/ritonavir:

 • nirmatrelvir remt de replicatie van het coronavirus SARS-CoV-2;
 • ritonavir zorgt ervoor, door een toegenomen plasmaconcentratie van nirmatrelvir, dat het antivirale effect van nirmatrelvir langer aanhoudt.

Typerende bijwerkingen

Zie voor de bijwerkingen van deze heterogene groep van antivirale middelen, de desbetreffende geneesmiddelteksten.

Zie ook

Indicaties