Geneesmiddelenoverzicht antivirale middelen, andere

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Meer informatie over COVID-19. Meer informatie over influenza. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

antivirale middelen, andere

Werking

Werkingsmechanisme

Baloxavir:

 • remt de cap-afhankelijke endonuclease (CEN), een specifiek influenzavirusenzym in de polymerasezuur (PA)-subunit van het virale RNA-polymerasecomplex;
 • remt daardoor de transcriptie van viraal genoom.

Letermovir:

 • remt het CMV-DNA-terminasecomplex dat benodigd is voor het knippen en verpakken van DNA van nieuwe virusdeeltjes;
 • tast zo de vorming van virale genomen met de juiste eenheidslengte aan en interfereert met de rijping van virionen.

Maribavir:

 • remt het virale UL97-proteïnekinase, het cytomegalovirus (CMV) heeft dit enzym nodig bij diverse stappen van de CMV-DNA-replicatie;
 • gevolg van die remming is blokkade van het fosfotransferase, dat verantwoordelijk is voor de CMV-DNA-replicatie en -maturatie, CMV-DNA-inkapseling en 'egress' van CMV-DNA.

Nirmatrelvir/ritonavir:

 • nirmatrelvir remt de SARS-CoV-2-hoofdprotease, Mpro, ook wel '3C-like'-protease (3CLpro) of nsp5-protease genoemd;
 • remming van deze protease zorgt ervoor dat het enzym geen polyproteïnevoorlopers kan verwerken;
 • ritonavir remt het door CYP3A gemedieerde metaboliseren van nirmatrelvir, waardoor de plasmaconcentratie daarvan toeneemt.

Effect

Baloxavir:

 • remt de replicatie van het influenzavirus en verlicht zo de symptomen van infectie door dit virus.

Letermovir:

 • voorkomt de cytomegalovirus(CMV)-reactivatie en CMV-ziekte bij CMV-seropositieve (R+) ontvangers van een allogene hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT).

Maribavir:

 • remt de virale DNA-assemblage en remt de 'egress' van virale capsiden vanuit de kern van geïnfecteerde cellen.

Nirmatrelvir/ritonavir:

 • nirmatrelvir remt de replicatie van het coronavirus SARS-CoV-2;
 • ritonavir zorgt ervoor, door een toegenomen plasmaconcentratie van nirmatrelvir, dat het antivirale effect van nirmatrelvir langer aanhoudt.

Typerende bijwerkingen

Zie voor de bijwerkingen van deze heterogene groep van antivirale middelen, de desbetreffende geneesmiddelteksten.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

antivirale middelen, andere vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties