Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

metformine

Glucient, Metformine

diabetes mellitus type 2

oraal

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Werkingsmechanisme

Het cellulaire en moleculaire werkingsmechanisme van metformine wordt nader onderzocht.

Metformine:

  • vermindert de glucoseproductie in de lever;
  • verhoogt de insulinegevoeligheid van perifere weefsels (met name spieren, adipocyten), waardoor glucoseopname toeneemt.

Effect

  • verlaging van de bloedglucoseconcentratie.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent:

  • vooral bij aanvang behandeling en bij hogere doseringen: gastro-intestinale klachten, zoals misselijkheid, braken en diarree.

Minder frequent:

  • lactaatacidose (bij risicofactoren);
  • vitamine B12-deficiëntie.

Meer informatie

Gastro-intestinale klachten: circa 5% van de patiënten verdraagt metformine, ook in lage doses, niet. Circa 15–20% verdraagt de maximale dosering niet [1].

Lactaatacidose is een zeldzame maar ernstige metabole complicatie die kan optreden bij accumulatie van metformine; gemelde gevallen zijn met name opgetreden bij acute afname van de nierfunctie, cardiopulmonale ziekte of sepsis. Wanneer rekening wordt gehouden met de voor metformine geldende contra-indicaties is er geen toegenomen kans op lactaatacidose [1].

Literatuur:

  1. NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (derde herziening). Huisarts Wet 2013; 56: 512-25.
  2. Brunton LL, et al. (eds). Goodman & Gilman’s The pharmacological basis of therapeutics. 12th ed. New York: McGraw-Hill, 2011.

Zie ook

Indicaties