Geneesmiddelenoverzicht biguaniden

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

Meer informatie over diabetes mellitus type 2. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

biguaniden

Werking

Werkingsmechanisme

Het cellulaire en moleculaire werkingsmechanisme van metformine wordt nader onderzocht.

Metformine:

  • vermindert de glucoseproductie in de lever;
  • verhoogt de insulinegevoeligheid van perifere weefsels (met name spieren, adipocyten), waardoor glucoseopname toeneemt.

Effect

  • verlaging van de bloedglucoseconcentratie.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent

  • vooral bij aanvang behandeling en bij hogere doseringen: gastro-intestinale klachten, zoals misselijkheid, braken en diarree.

Minder frequent

  • lactaatacidose (bij risicofactoren);
  • vitamine B12-deficiëntie.

Meer informatie

Gastro-intestinale klachten: circa 5% van de patiënten verdraagt metformine, ook in lage doses, niet. Circa 15–20% verdraagt de maximale dosering niet 1.

Lactaatacidose is een zeldzame maar ernstige metabole complicatie die kan optreden bij accumulatie van metformine; gemelde gevallen zijn met name opgetreden bij acute afname van de nierfunctie, cardiopulmonale ziekte of sepsis. Wanneer rekening wordt gehouden met de voor metformine geldende contra-indicaties is er geen toegenomen kans op lactaatacidose 1.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

biguaniden vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties

Bronnen