Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

kaliumcitraat/citroenzuur

Kaliumcitraatdrank FNA

oraal

natriumcitraat/citroenzuur

Natriumcitraatdrank FNA

oraal

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Werkingsmechanisme

  • Citraatzouten vormen waterstofcarbonaat (bicarbonaat), dat een rol speelt bij de handhaving van de fysiologische pH.

Effect

  • Verhoging van de pH van lichaamsvloeistoffen.

Typerende bijwerkingen

Weinig frequent:

  • laxerend effect (is minder bij inname na de maaltijd);
  • metabole alkalose, met name bij nierfunctiestoornis;
  • kaliumcitraat: hyperkaliëmie; symptomen zijn lusteloosheid, zwakte, verwardheid, paresthesie van de extremiteiten;
  • natriumcitraat: tetanie of cardiale depressie, vanwege dalende calciumspiegels.

Toepasbaarheid

  • De smaak van citraatzouten is beter dan van natriumwaterstofcarbonaat.