Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

beclometason/mesalazine

Beclometason-Mesalazine Klysma FNA

colitis ulcerosa

rectaal

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Deze groep bestaat uit een middel met de combinatie van een corticosteroïd en een aminosalicylaat.

Werkingsmechanisme

Corticosteroïden:

Binden intracellulair aan de corticosteroïdreceptor en vormen hiermee een complex dat de expressie van mRNA beïnvloedt. Hierdoor wordt de synthese van bepaalde eiwitten geïnduceerd of geremd.

Beclometason is een glucocorticosteroïd en wordt gebruikt vanwege de ontstekingsremmende en immunosuppressieve werking.

Ontstekingsremmend:

  • stimulering eiwitafbraak, waardoor de vorming van granulatieweefsel wordt geremd;
  • stabiliserende werking op de lysosomenmembraan van leukocyten;
  • vasoconstrictoir en vaatdichtend effect, waardoor het ontstaan van ontstekingsexsudaat en van plaatselijk oedeem wordt verminderd.

Immunosuppressief (anti-allergisch):

  • vermindering van de celmigratie en de fagocytaire activiteit van leukocyten en monocyten;
  • vermindering van de activiteit en het volume van het lymfatisch systeem;
  • onderdrukking van de humorale immuniteit (vorming van antistoffen) (alleen bij zeer hoge doses).

Aminosalicylaten:

Het werkingsmechanisme is niet volledig bekend. De volgende mechanismen spelen waarschijnlijk een rol:

  • remmen van interleukine-1 en TNF-α productie;
  • wegvangen van vrije radicalen en oxidanten;
  • remmen van transcriptiefactor NF-κB, betrokken bij de productie van ontstekingsmediatoren.

Effect

  • remming van de lokale ontstekingprocessen bij distale colitis ulcerosa.

Typerende bijwerkingen

Omdat deze 'groep' uit één geneesmiddel bestaat, zie voor de bijwerkingen de geneesmiddeltekst.

Zie ook

Indicaties