Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

dexamethason (bij oogaandoening)

Axium-opto, Dexa-Pos, Dexamethason Monofree, Dexamethason oogdruppels, Dexamethason oogdruppels FNA, Dexmono

conjunctivitis

oculair

dexamethason (implantaat)

Ozurdex

parenteraal (inj./inf.)

fluocinolonacetonide

Iluvien

parenteraal (inj./inf.)

fluormetholon

FML Liquifilm

conjunctivitis

oculair

hydrocortison (in de oogheelkunde)

Softacor Minims

conjunctivitis

oculair

prednisolon (in de oogheelkunde)

Pred Forte, Prednisolon Minims, Ultracortenol

conjunctivitis

oculair

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Werkingsmechanisme

Anti-inflammatoir

 • remmen de accumulatie van afweercellen in het ontstoken weefsel;
 • verminderen de hechting van leukocyten aan capillair endotheel;
 • remmen de productie van ontstekingsmediatoren zoals prostaglandinen, leukotriënen, cytokinen (o.a. VEGF) en histamine.

Vasoconstrictief

 • remmen het vrijkomen van mediatoren met vasoactieve werking zoals cytokinen, histamine en catecholaminen;
 • werken mogelijk ook direct constrictief op capillairen.

Antiprurigineus

 • remmen het ontstekingsproces waardoor de jeuk afneemt;
 • werken direct op vrije zenuwuiteinden in de huid.

Effect

 • onderdrukking van de oculaire ontstekingsreactie.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent

 • verhoogde oogdruk;
 • secundaire ooginfecties;
 • cataract, glaucoom (intravitreaal fluocinolonacetonide).

Minder frequent

 • cataract, glaucoom (m.n. bij langdurig gebruik van oogdruppels met corticosteroïden, en vaker bij dexamethason);
 • vertraagde wondgenezing van het oog;
 • contactallergie;
 • verdunning van cornea met kans op perforatie;
 • ptosis;
 • systemisch: onderdrukking van de bijnierschors (m.n. bij dexamethason en bij langdurig gebruik).

Zie ook

Indicaties