Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

dexamethason (bij oogaandoening)

Axium-opto, Dexa-Pos, Dexamethason Monofree, Dexamethason oogdruppels, Dexamethason oogdruppels FNA, Dexmono

conjunctivitis

oculair

dexamethason (implantaat)

Ozurdex

parenteraal (inj./inf.)

fluocinolonacetonide

Iluvien

parenteraal (inj./inf.)

fluormetholon

FML Liquifilm

conjunctivitis

oculair

hydrocortison (in de oogheelkunde)

Softacor Minims

conjunctivitis

oculair

prednisolon (in de oogheelkunde)

Pred Forte, Prednisolon Minims, Provist-opto, Ultracortenol

conjunctivitis

oculair

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Werkingsmechanisme

Anti-inflammatoir

 • remmen de accumulatie van afweercellen in het ontstoken weefsel;
 • verminderen de hechting van leukocyten aan capillair endotheel;
 • remmen de productie van ontstekingsmediatoren zoals prostaglandinen, leukotriënen, cytokinen (o.a. VEGF) en histamine.

Vasoconstrictief

 • remmen het vrijkomen van mediatoren met vasoactieve werking zoals cytokinen, histamine en catecholaminen;
 • werken mogelijk ook direct constrictief op capillairen.

Antiprurigineus

 • remmen het ontstekingsproces waardoor de jeuk afneemt;
 • werken direct op vrije zenuwuiteinden in de huid.

Effect

 • onderdrukking van de oculaire ontstekingsreactie.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent

 • verhoogde oogdruk;
 • secundaire ooginfecties;
 • cataract, glaucoom (intravitreaal fluocinolonacetonide).

Minder frequent

 • cataract, glaucoom (m.n. bij langdurig gebruik van oogdruppels met corticosteroïden, en vaker bij dexamethason);
 • vertraagde wondgenezing van het oog;
 • contactallergie;
 • verdunning van cornea met kans op perforatie;
 • ptosis;
 • systemisch: onderdrukking van de bijnierschors (m.n. bij dexamethason en bij langdurig gebruik).

Zie ook

Indicaties