Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

kaliumjodide

Kaliumjodide FNA, Kaliumjodide

hyperthyroïdie

oraal

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Werkingsmechanisme

  • Kaliumjodide, toegediend in hoge dosis, remt de synthese en de vrijgifte van schildklierhormoon (vooral bij hyperthyroïdie).
  • Na toediening van een hoge dosis stabiel jodide raakt de schildklier verzadigd, en wordt de opname van radioactief jodium door de schildklier aanzienlijk verminderd (zoals bij een kernramp).

Effect

  • Vascularisatie van de schildklier neemt af en de klier wordt vaster van consistentie, hierdoor is er minder bloedverlies bij een schildklieroperatie.
  • Beperken van het risico op stralings-geïnduceerd schildkliercarcinoom bij een kernramp.

Meer informatie

Een hyperfunctionerende schildklier reageert veel sterker op jodiden dan een normaal werkend orgaan. Na twee à drie weken neemt het effect van jodiden echter weer af, daarom wordt het vooral kortdurend toegediend.

Bij een kernramp kan radioactief jodium vrijkomen, en wegens zijn hoge vluchtigheid gemakkelijk ingeademd worden en geresorbeerd via de longen. Kaliumjodide moet op aanwijzing van de overheid worden toegediend, zolang de blootstelling aan radioactief jodium voortduurt. Zie voor meer informatie op rijksoverheid.nl: Jodiumtabletten.

Typerende bijwerkingen

Omdat deze 'groep' uit één geneesmiddel bestaat, zie voor de bijwerkingen de geneesmiddeltekst.

Zie ook

Indicaties