Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

brinzolamide/timolol

Azarga, Brinzolamide/​Timolol

glaucoom

oculair

dorzolamide/timolol

Cosopt, Dorzolamide/​Timolol, Dualkopt

glaucoom

oculair

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Werkingsmechanisme

Koolzuuranhydrase (II)-remmers

  • remmen het enzym koolzuuranhydrase II in het oog (corpus ciliare). Hierdoor neemt de productie van kamerwater af.

β-Blokkers, oculair

  • blokkeren de β-receptoren in het corpus ciliare. Hierdoor neemt de productie van kamerwater af.

Effect

Bij glaucoom

  • verlaging van de intra–oculaire druk.

Typerende bijwerkingen

Vanwege de diversiteit binnen deze groep, staan hier geen Typerende bijwerkingen; zie daarvoor de afzonderlijke groepsteksten:

Zie ook

Indicaties