Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

buprenorfine (bij verslaving)

Buprenorfine

sublinguaal

buprenorfine/naloxon

Bunalict, Buprenorfine/​naloxon, Libroxar, Suboxone, Zubsolv

sublinguaal

methadon

Methadon drank/​injectie FNA, Methadon tablet

pijn

oraal, parenteraal (inj./inf.)

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Werkingsmechanisme

Middelen bij opioïdverslaving

  • Methadon is een agonist voor opioïdreceptoren. Het is een racemisch mengsel, waarvan de d-vorm werkt als N-methyl-D-aspartaat (NMDA)-receptorantagonist;
  • Buprenorfine is een partiële opiaatagonist op de μ-receptor met tevens antagonistische werking op de κ-receptor in de hersenen. Het bindt zich langzaam aan de μ-receptor. Activering van de κ-receptor geeft analgesie, miose, sedering, dysforie en psychotomimetische effecten. De µ-receptor wordt verbonden aan supraspinale analgesie, ademhalingsdepressie, euforie en (fysische) afhankelijkheid;
  • Naloxon is een antagonist van de μ-receptoren.

Effect

  • zorgt voor abstinentie van illegale opioïden;
  • vermindert het gebruik van illegale opioïden;
  • coupeert en vermindert langdurige en/of hevige pijn.

Naloxon wordt toegevoegd aan buprenorfine om intraveneus misbruik te ontmoedigen.

Typerende bijwerkingen

Zie voor de bijwerkingen van deze middelen de betreffende geneesmiddelteksten.

Toepasbaarheid

Zie voor het gebruik bij ouderen: Opioïden op ephorapp.nl.

Zie ook

Indicaties