Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

acipimox

Olbetam

hypercholesterolemie (niet-familiair)

oraal

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Werkingsmechanisme

Het nicotinezuurderivaat acipimox:

  • remt de perifere lipolyse. Hierdoor komen minder vrije vetzuren voor de lever beschikbaar voor omzetting in triglyceriden en cholesterol;
  • stimuleert het lipoproteïnelipase van het vetweefsel, waardoor de omzetting van VLDL en daardoor ook van de getransporteerde triglyceriden, versnelt.

Effect

  • verlaging van het VLDL- en triglyceriden-gehalte;
  • verlaging van het LDL-gehalte;
  • verlaging van de totaalcholesterol-spiegel;
  • geringe verhoging van het HDL-gehalte.

Typerende bijwerkingen

Omdat deze ‘groep’ uit één geneesmiddel bestaat, zie voor de bijwerkingen de geneesmiddeltekst.