Samenstelling

Alleen de belangrijkste hulpstoffen worden genoemd. Raadpleeg altijd de productinformatie van CBG/EMA voor een compleet overzicht van hulpstoffen.

Dolenio (als sulfaatnatriumchloride) XGVS OTC Biocodex Benelux nv

Toedieningsvorm
Tablet, filmomhuld
Sterkte
1178 mg

Conserveermiddel: propyleenglycol. Bevat tevens: natrium 151 mg.

Glucosamine (als sulfaatkaliumchloride) XGVS OTC Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Capsule
Sterkte
400 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

De behandeling van artrose bestaat vooral uit niet-medicamenteuze adviezen. Oefentherapie en gewichtsverlies bij overgewicht zijn de belangrijkste adviezen. Geef in perioden met ernstige pijn pijnstilling in opeenvolgende stappen. Begin bij acute en chronische (gewrichts)pijn met paracetamol en/of een lokaal NSAID (minder bijwerkingen dan orale NSAID’s). Geef bij onvoldoende effect een systemisch NSAID, bij voorkeur een klassiek NSAID (naproxen, ibuprofen, diclofenac) in combinatie met paracetamol en bij risicogroepen een maagbeschermer. Door de combinatie met paracetamol volstaat een lagere dosering NSAID met bijgevolg minder risico op bijwerkingen. Intra-articulaire injecties met corticosteroïden en/of hyaluronzuur kunnen bij verergering van klachten worden overwogen, hoewel klinisch relevante effectiviteit en het effect op lange termijn onvoldoende is aangetoond.

De kwaliteit van het onderzoek naar effectiviteit van glucosamine is laag en uit onderzoek blijkt dat de in Nederland beschikbare glucosamine niet effectief is. Glucosamine wordt daarom afgeraden voor de behandeling van artrose.

Indicaties

  • Symptoomverlichting bij milde tot matige artrose van de knie.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Symptoomverlichting bij artrose van de knie:

Volwassenen:

400 mg 3×/dag of 1200 mg in 1 dosis of 1 tablet van 1178 mg 1×/dag.

Bij ouderen blijkt uit klinisch onderzoek dat er geen dosisaanpassing nodig is bij verder gezonde ouderen.

Verminderde lever- of nierfunctie: er zijn onvoldoende gegevens over de dosering bij verminderde lever- of nierfunctie.

Het kan enkele weken duren voordat verlichting van de symptomen optreedt. Bij geen effect na 2–3 maanden de behandeling heroverwegen.

Toedieningsinformatie: glucosamine kan met of zonder voedsel worden ingenomen. De capsule (met het kaliumzout) met een vol glas water innemen.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): hoofdpijn, vermoeidheid. Misselijkheid, buikpijn, indigestie, diarree en obstipatie.

Soms (0,1-1%): huiduitslag, jeuk, blozen.

Verder kunnen optreden: duizeligheid, braken, angio-oedeem, (perifeer) oedeem, urticaria, (verergering van) astma, hypercholesterolemie, verminderde glucosetolerantie, stijging van leverenzymwaarden en zelden geelzucht.

Interacties

Glucosamine kan de instelling op vitamine K-antagonisten ontregelen; toename van de INR komt vaker voor dan afname van de INR.

Zwangerschap

Teratogenese: Zowel bij de mens als bij dieren, onvoldoende gegevens.

Advies: Gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Farmacologisch effect: Het is onwaarschijnlijk dat klinisch relevante hoeveelheden bij het kind terechtkomen, dit doordat glucosamine nauwelijks detecteerbaar is in het plasma van de moeder en de opname vanuit het maag-darmkanaal van de zuigeling waarschijnlijk gering is. Desondanks kan een nadelig effect bij de zuigeling niet worden uitgesloten.

Advies: Gebruik ontraden.

Contra-indicaties

  • overgevoeligheid voor schaal- of schelpdieren.

Waarschuwingen en voorzorgen

Glucosamine is niet geschikt voor acute pijnklachten.

Voorzichtig bij diabetes mellitus; controle van de bloedsuikerspiegel aan het begin van en tijdens de behandeling wordt aanbevolen.

Controleer de cholesterolspiegel bij patiënten met meer kans op hart- en vaatziekten; hypercholesterolemie is waargenomen.

Bij astma kan verergering van de astmasymptomen optreden.

Kinderen: Glucosamine wordt niet aanbevolen voor het gebruik bij kinderen jonger dan 18 jaar vanwege onvoldoende gegevens over veiligheid en werkzaamheid; het is gecontra-indiceerd bij kinderen jonger dan 2 jaar.

Overdosering

Symptomen

artralgie, desoriëntatie, hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, braken, diarree of obstipatie.

Voor meer informatie over een vergiftiging met glucosamine neem contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Glucosamine is een aminomonosaccharide dat van nature voorkomt in bijna alle weefsels inclusief kraakbeen. Glucosamine wordt gewonnen uit schelpdieren. Het werkingsmechanisme bij artrose is niet exact bekend. Het is een precursor in de synthese van glycosaminoglycanen en hyaluronzuur, welke onderdeel zijn bij de vorming van gewrichtskraakbeen.

Kinetische gegevens

Resorptie ca. 80%. Wordt na inname volledig geïoniseerd in de maag, waardoor vrij glucosamine beschikbaar komt voor resorptie in de dunne darm.
F ca. 25%, vanwege 'first pass'-effect.
V d 0,07 l/kg.
Metabolisering in de lever tot CO2, water en ureum.
Eliminatie onveranderd ca. 38% met de urine.
T 1/2el 2 uur na i.v. toediening, 60 uur na orale toediening.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

glucosamine hoort bij de groep glucosamine (groep).

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links