glucosamine

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Glucosamine (als sulfaatkaliumchloride) XGVS OTC Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Capsule
Sterkte
400 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

glucosamine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Behandeling van artrose bestaat primair uit oefentherapie. Bij mensen met artrose van de knie en overgewicht is gewichtsreductie aan te bevelen. Medicamenteuze therapie begint met intermitterend gebruik van paracetamol en/of een cutane NSAID, waarbij de voorkeur afhangt van de locatie van de artrose. Bij onvoldoende effect kan intermitterend een oraal NSAID worden toegepast (diclofenac, ibuprofen of naproxen). Incidenteel is een intra-articulaire injectie met een corticosteroïd mogelijk, als bovengenoemde middelen onvoldoende effectief of gecontra-indiceerd zijn. Overweeg in de tweedelijnszorg, afhankelijk van het aangedane gewricht (zie behandelplan), (offlabel) toepassing van duloxetine, predniso(lo)n, intra-articulair hyaluronzuur of eventueel tramadol.

Het is erg onzeker of glucosamine klinisch relevante voordelen heeft ten aanzien van effectiviteit en bijwerkingen. Het NHG raadt daarom glucosamine af voor de behandeling van artrose.

Indicaties

  • Symptoomverlichting bij milde tot matige artrose van de knie.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Symptoomverlichting bij artrose van de knie

Volwassenen (incl. ouderen)

400 mg 3×/dag of 1200 mg in 1 dosis 1×/dag. Bij geen effect na 2–3 maanden de behandeling heroverwegen.

Toediening: De capsule met een vol glas water innemen.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): hoofdpijn, vermoeidheid. Misselijkheid, buikpijn, indigestie, diarree en obstipatie.

Soms (0,1-1%): huiduitslag, jeuk, blozen.

Verder zijn gemeld: (verergering van) astma, hypercholesterolemie, verminderde glucosetolerantie.

Interacties

Glucosamine kan het effect van vitamine K-antagonisten versterken; controleer nauwkeurig bij aanvang en het einde van een glucosaminebehandeling.

Zwangerschap

Teratogenese: Zowel bij de mens als bij dieren, onvoldoende gegevens. Glucosamine is een lichaamseigen stof.

Advies: Vanwege onvoldoende gegevens gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Farmacologisch effect: Het is onwaarschijnlijk dat klinisch relevante hoeveelheden bij het kind terechtkomen, dit doordat glucosamine nauwelijks detecteerbaar is in het plasma van de moeder en de opname vanuit het maag-darmkanaal van de zuigeling waarschijnlijk gering is. Bovendien bevat de borstvoeding van nature een derivaat van glucosamine. Het lijkt onwaarschijnlijk dat glucosamine nadelige effecten heeft op de zuigeling.

Advies: Vanwege ontbrekende gegevens gebruik ontraden.

Contra-indicaties

  • overgevoeligheid voor schaaldieren.

Waarschuwingen en voorzorgen

Glucosamine is niet geschikt voor de behandeling van acute pijnklachten.

Wees voorzichtig met kalium, in de capsule, bij verminderde nierfunctie of kaliumarm dieet.

Controleer de glucosespiegel aan het begin van en tijdens de behandeling bij diabetes mellitus.

Controleer de cholesterolspiegel bij patiënten met meer kans op hart- en vaatziekten; hypercholesterolemie is waargenomen.

Bij astma kan verergering van de astmasymptomen optreden.

Het gebruik bij kinderen jonger dan 18 jaar wordt niet aanbevolen, vanwege onvoldoende gegevens over veiligheid en werkzaamheid; bij kinderen jonger dan 2 jaar is het gecontra-indiceerd.

Er zijn onvoldoende gegevens over de dosering bij verminderde lever- of nierfunctie.

Overdosering

Symptomen

Artralgie, desoriëntatie, hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, diarree of obstipatie.

Voor meer informatie over een vergiftiging met glucosamine neem contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Glucosamine is een aminomonosaccharide dat van nature voorkomt in bijna alle weefsels inclusief kraakbeen. Glucosamine wordt gewonnen uit schelpdieren. Het werkingsmechanisme bij artrose is niet exact bekend. Het is een precursor in de synthese van glycosaminoglycanen en hyaluronzuur, welke onderdeel zijn bij de vorming van gewrichtskraakbeen. Het kan enkele weken duren voordat verlichting van de symptomen optreedt.

Kinetische gegevens

Resorptie ca. 80%. Wordt na inname volledig geïoniseerd in de maag, waardoor vrij glucosamine beschikbaar komt voor absorptie in de dunne darm.
F Aanzienlijk lager, vanwege 'first pass'-effect.
V d 0,07 l/kg na i.v.-toediening.
Metabolisering in de lever tot CO2, water en ureum.
Eliminatie deels met de urine.
T 1/2el 2 uur na i.v.-toediening.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

glucosamine hoort bij de groep glucosamine (groep).

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links