glucosamine

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Dolenio (als sulfaatnatriumchloride) XGVS OTC Biocodex Benelux nv

Toedieningsvorm
Tablet, filmomhuld
Sterkte
1178 mg

Conserveermiddel: propyleenglycol. Bevat tevens: natrium 151 mg.

Glucosamine (als sulfaatkaliumchloride) XGVS OTC Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Capsule
Sterkte
400 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

glucosamine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Het is erg onzeker of glucosamine klinisch relevante voordelen heeft ten aanzien van effectiviteit en bijwerkingen. Het NHG raadt daarom glucosamine af voor de behandeling van artrose. Voor de keuze van de juiste behandeling zie Artrose.

Indicaties

  • Symptoomverlichting bij milde tot matige artrose van de knie.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Symptoomverlichting bij artrose van de knie

Volwassenen

400 mg 3×/dag of 1200 mg in 1 dosis of 1 tablet van 1178 mg 1×/dag. Bij geen effect na 2–3 maanden de behandeling heroverwegen.

Bij ouderen blijkt uit klinisch onderzoek dat er geen dosisaanpassing nodig is bij verder gezonde ouderen.

Verminderde lever- of nierfunctie: er zijn onvoldoende gegevens over de dosering bij verminderde lever- of nierfunctie.

Toediening: glucosamine kan met of zonder voedsel worden ingenomen. De capsule (met het kaliumzout) met een vol glas water innemen.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): hoofdpijn, vermoeidheid. Misselijkheid, buikpijn, indigestie, diarree en obstipatie.

Soms (0,1-1%): huiduitslag, jeuk, blozen.

Verder kunnen optreden: duizeligheid, braken, angio-oedeem, (perifeer) oedeem, urticaria, (verergering van) astma, hypercholesterolemie, verminderde glucosetolerantie, stijging van leverenzymwaarden en zelden geelzucht.

Interacties

Glucosamine kan de instelling op vitamine K-antagonisten ontregelen; toename van de INR komt vaker voor dan afname van de INR.

Zwangerschap

Teratogenese: Zowel bij de mens als bij dieren, onvoldoende gegevens.

Advies: Gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Farmacologisch effect: Het is onwaarschijnlijk dat klinisch relevante hoeveelheden bij het kind terechtkomen, dit doordat glucosamine nauwelijks detecteerbaar is in het plasma van de moeder en de opname vanuit het maag-darmkanaal van de zuigeling waarschijnlijk gering is. Desondanks kan een nadelig effect bij de zuigeling niet worden uitgesloten.

Advies: Vanwege ontbrekende gegevens gebruik ontraden.

Contra-indicaties

  • overgevoeligheid voor schaal- of schelpdieren.

Waarschuwingen en voorzorgen

Glucosamine is niet geschikt voor acute pijnklachten.

Voorzichtig bij diabetes mellitus; controle van de bloedsuikerspiegel aan het begin van en tijdens de behandeling wordt aanbevolen.

Controleer de cholesterolspiegel bij patiënten met meer kans op hart- en vaatziekten; hypercholesterolemie is waargenomen.

Bij astma kan verergering van de astmasymptomen optreden.

Kinderen: Glucosamine wordt niet aanbevolen voor het gebruik bij kinderen jonger dan 18 jaar vanwege onvoldoende gegevens over veiligheid en werkzaamheid; het is gecontra-indiceerd bij kinderen jonger dan 2 jaar.

Overdosering

Symptomen

Artralgie, desoriëntatie, hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, braken, diarree of obstipatie.

Voor meer informatie over een vergiftiging met glucosamine neem contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Glucosamine is een aminomonosaccharide dat van nature voorkomt in bijna alle weefsels inclusief kraakbeen. Glucosamine wordt gewonnen uit schelpdieren. Het werkingsmechanisme bij artrose is niet exact bekend. Het is een precursor in de synthese van glycosaminoglycanen en hyaluronzuur, welke onderdeel zijn bij de vorming van gewrichtskraakbeen. Het kan enkele weken duren voordat verlichting van de symptomen optreedt.

Kinetische gegevens

Resorptie ca. 80%. Wordt na inname volledig geïoniseerd in de maag, waardoor vrij glucosamine beschikbaar komt voor resorptie in de dunne darm.
F ca. 25%, vanwege 'first pass'-effect.
V d 0,07 l/kg.
Metabolisering in de lever tot CO2, water en ureum.
Eliminatie onveranderd ca. 38% met de urine.
T 1/2el 2 uur na i.v.-toediening, 60 uur na orale toediening.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

glucosamine hoort bij de groep glucosamine (groep).

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links