Farmacologie

Farmacokinetiek, farmacogenetica en toxicologie. Voor de farmacologie bij kinderen, ouderen en zwangerschap/lactatie zie Bijzondere patiëntengroepen.