Geneesmiddelenoverzicht ACE-remmers, overige combinatiepreparaten

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

ACE-remmers, overige combinatiepreparaten

Werking

Werkingsmechanisme

ACE-remmers (perindopril):

 • remmen het 'angiotensine converting enzyme', het enzym dat angiotensine I (AT I) omzet in angiotensine II (AT II). Hierdoor nemen de plasmarenine-activiteit (door vermindering van de negatieve terugkoppeling naar de secretie van renine) en de ACE-activiteit toe. De aldosteronsecretie neemt hierdoor af.
 • remmen de inactivering van bradykinine. Toename van bradykinine zou mede een rol kunnen spelen bij de werking van de ACE-remmer.

Bèta-blokkers (bisoprolol) verminderen de contractie van vooral glad spierweefsel van perifere en coronaire arteriën door:

 • blokkeren β1 en/of β2-receptoren; hierdoor neemt de gevoeligheid van het weefsel voor adrenerge prikkeling (door endogene of exogene catecholaminen) af.

Dihydropyridinen (amlodipine) verminderen de contractie van vooral glad spierweefsel van perifere en coronaire arteriën door:

 • afname van de intracellulaire calciumconcentratie door het remmen van de langzame calciuminstroom in glad spierweefsel van de arteriën;
 • afgifte van stikstofmonoxide (NO) uit het vasculaire endotheel.

Thiaziden (indapamide) blokkeren het Na+/2Cl--cotransport in de distale tubulus. Hierdoor:

 • remmen zij de passieve terugresorptie van natrium– (en chloride-) ionen en water; en verhogen daarmee het aanbod aan natriumionen in de distale tubulus en de corticale verzamelbuis.
 • bevorderen zij de uitscheiding van kalium door de activering van het Na+/K+-countertransport (door verhoogd aanbod natriumionen);
 • bevorderen zij de uitscheiding van magnesium (door verhoogd aanbod natriumionen; onbekend mechanisme);
 • remmen zij de uitscheiding van calcium (door verhoogd aanbod natriumionen; onbekend mechanisme).

Effect

Bij hypertensie:

 • daling van de bloeddruk.

Bij hartfalen:

 • bisoprolol/perindopril:
  • afname van hartfrequentie en hartminuutvolume;
  • toename van ejectiefractie;
  • afname van hypertrofie in myocard.

Typerende bijwerkingen

Zie, vanwege de diversiteit binnen deze groep, voor de bijwerkingen de afzonderlijke groepsteksten:

ACE-remmers kunnen hyperkaliëmie veroorzaken, terwijl thiazidediuretica hypokaliëmie kunnen veroorzaken.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

ACE-remmers, overige combinatiepreparaten vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties