Geneesmiddelenoverzicht allergeenextracten

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

Meer informatie over allergische rinitis. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

allergeenextracten

Werking

Werkingsmechanisme

Het werkingsmechanisme is niet volledig bekend.

Allergeenextract:

  • induceert regulerende T-cellen, en/of
  • heroriënteert de functie van allergeenspecifieke T-helpercellen.

Effect

  • preventie of onderdrukking van de late allergische reactie;
  • vermindering eosinofilie in het effectororgaan.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent

  • lokale allergische reacties op de plaats van toediening zoals zwelling, jeuk, irritatie;
  • systemische allergische reacties zoals conjunctivitis, rinitis, dyspneu, hoesten.

Minder frequent

  • subcutaan: anafylactische shock;
  • sublinguaal: anafylactische reacties.

Meer informatie

Subcutane toediening van een allergeenproduct gaat gepaard met een geringe kans (< 0,1%) op anafylactische shock. Het vinden van de optimale dosering gebeurt daarom per individu en alleen onder gecontroleerde omstandigheden en in aanwezigheid van resuscitatieapparatuur en -middelen. Na toediening van de sublinguale producten zijn wel anafylactische reacties gemeld, maar geen shock. De eerste inname van een sublinguale tablet moet onder medische supervisie gedurende 20–30 minuten plaatsvinden; na elke subcutane injectie moet men de patiënt gedurende 30 minuten observeren voor het geval zich een anafylactische shock, bronchoconstrictie of andere systemische reacties voordoen.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

allergeenextracten vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties