Geneesmiddelenoverzicht biguanide, overige combinatiepreparaten

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

Meer informatie over diabetes mellitus type 2. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

biguanide, overige combinatiepreparaten

Werking

Deze groep bestaat uit combinaties van metformine (een biguanide) met een ander oraal bloedglucoseverlagend middel.

Werkingsmechanisme

Metformine:

  • vermindert de glucoseproductie in de lever;
  • verhoogt de insulinegevoeligheid van perifere weefsels (met name spieren, adipocyten), waardoor de glucoseopname toeneemt.

Glibenclamide:

  • blokkeert de ATP-afhankelijke kaliumkanalen in het β-celmembraan van de pancreas. Dit leidt tot depolarisatie van de β-cel en opening van de calciumkanalen. Door de verhoogde calciuminflux vindt secretie van insuline uit de β-cel plaats.

Pioglitazon:

  • activeert de 'peroxisomal proliferator activated gamma' (PPAR-γ)-kernreceptor. Hierdoor moduleert het de transcriptie van genen betrokken bij glucose- en lipidenmetabolisme in vetweefsel, skeletspieren en lever. Dit leidt tot verhoogde insulinegevoeligheid van deze weefsels.

Effect

  • verlaging van de bloedglucoseconcentratie.

Typerende bijwerkingen

Vanwege de diversiteit binnen deze groep, staan hier geen Typerende bijwerkingen; zie daarvoor de afzonderlijke (groeps)teksten:

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

biguanide, overige combinatiepreparaten vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties

Bronnen