Geneesmiddelenoverzicht fosfodi-esterase-3-remmers

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Meer informatie over hartfalen, acuut. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

fosfodi-esterase-3-remmers

Werking

Werkingsmechanisme

De stoffen in deze groep remmen selectief het enzym fosfodi-esterase-3 in cardiale en vasculaire spiercellen. Hierdoor neemt de intracellulaire c-AMP-concentratie toe.

Dit heeft de volgende effecten:

  • meer calciumionen tijdens de systole in de myocyt terwijl tijdens de diastole de calciumconcentratie sneller afneemt;
  • minder beschikbaar calcium in de gladde spiercellen van de vaatwand.

Effect

Hemodynamische verbetering door:

  • snelle toename van het hartminuutvolume;
  • vasodilatatie.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent

  • cardiovasculaire bijwerkingen: hypotensie, aritmie;
  • gastro-intestinale bijwerkingen (vooral enoximon): anorexie, misselijkheid, braken, diarree;
  • hoofdpijn.

Minder frequent

  • trombocytopenie;
  • oligurie.

Meer informatie

De cardiovasculaire bijwerkingen van fosfodi-esterase-3-remmers berusten op de inotrope en perifeer vasodilatoire eigenschappen van deze middelen. Een verminderde afbraak van c-AMP met daardoor een toename van de intracellulaire c-AMP-concentratie ligt hieraan ten grondslag. De cardiovasculaire neveneffecten uiten zich onder andere in hypotensie, ventriculaire tachycardie, supraventriculaire tachycardie en atriumfibrilleren.

Langdurig gebruik van fosfodi-esterase-3-remmers is geassocieerd met een verhoogde mortaliteit bij chronisch hartfalen. Deze middelen worden daarom enkel kortdurend (en niet als onderhoudsbehandeling) toegepast. Het gebruik van deze middelen dient daarnaast beperkt te worden tot patiënten die ondanks een hoge vullingsdruk van de linker ventrikel hypotensief zijn.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

fosfodi-esterase-3-remmers vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties

Bronnen