Geneesmiddelenoverzicht HCV polymeraseremmers

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

Toon geneesmiddelen

Meer informatie over hepatitis C. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

HCV polymeraseremmers

Werking

Werkingsmechanisme

De HCV-polymeraseremmer sofosbuvir

  • remt direct het RNA-afhankelijke polymerase van hepatitis C-virus (HCV) NS5B, een enzym dat essentieel is voor de virale replicatie. Dit resulteert in het stopzetten van de virale RNA-replicatie.

Effect

  • In combinatie met andere direct werkende antivirale middelen (DAA's): klaring van een chronische hepatitis C-virus infectie.

Meer informatie

De HVC-polymeraseremmer sofosbuvir is een direct werkend antiviraal middel, gericht tegen diverse plekken van HCV niet-structurele eiwitten (NS), wat resulteert in stopzetting van de virale replicatie.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent

  • misselijkheid, diarree;
  • hoofdpijn;
  • vermoeidheid, asthenie, slapeloosheid;
  • jeuk.

Minder frequent

  • ernstige bradycardie en AV-blokkade in combinatie met amiodaron.

Meer informatie

Sofosbuvir gaat nauwelijks gepaard met bijwerkingen en deze zijn weinig typerend. Als sofosbuvir wordt gegeven als onderdeel van een combinatiebehandeling is er meer kans op bijwerkingen. Een bekende bijwerking op basis van interactie met amiodaron is bradycardie, waarbij ook fatale hartstilstand, of de noodzaak tot implantatie van een pacemaker is gemeld. Voor meer informatie hierover, zie de rubrieken Interacties en Waarschuwingen en voorzorgen in de geneesmiddeltekst van sofosbuvir.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

HCV polymeraseremmers vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties

Bronnen