Geneesmiddelenoverzicht ijzerpreparaten, parenteraal

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

Meer informatie over ijzergebreksanemie. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

ijzerpreparaten, parenteraal

Werking

Werkingsmechanisme

IJzerpreparaten:

 • zorgen voor aanvulling van een tekort aan ijzer. IJzer is nodig voor de synthese van haem in hemoglobine. Hemoglobine is van belang voor de zuurstofvoorziening van het lichaam.

Effect

 • Corrigeren van de ijzerdeficiëntie. Hierdoor stijgt het Hb-gehalte.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent

 • misselijkheid, braken, buikpijn;
 • smaakstoornis, metaalsmaak;
 • hypotensie (bij te snelle i.v.-toediening), soms hypertensie;
 • duizeligheid;
 • dyspneu;
 • hoofdpijn;
 • koorts;
 • overgevoeligheid (o.a. urticaria);
 • pijn (bij intramusculaire toediening).

Minder frequent

 • acute, ernstige anafylactische reacties.

Meer informatie

(Fatale) anafylactische reacties, gekarakteriseerd door acute ademhalingsproblemen en/of cardiovasculaire collaps, treden meestal binnen een paar minuten na het begin van de toediening op. Daarom tijdens en tot minimaal 30 minuten na elke behandeling de patiënt zorgvuldig observeren en zorgen dat faciliteiten voor cardiopulmonaire reanimatie inclusief adrenaline beschikbaar zijn. Overgevoeligheidsreacties kunnen ook optreden als eerdere toediening geen bijwerkingen veroorzaakte. Vertraagde overgevoeligheidsreacties, optredend na enkele uren tot vier dagen na toediening, kunnen ernstig zijn en worden gekenmerkt door spier- en gewrichtspijn en soms koorts. De symptomen duren twee tot vier dagen en verdwijnen spontaan of na gebruik van pijnstillers.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

ijzerpreparaten, parenteraal vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties

Bronnen