Geneesmiddelenoverzicht maculadegeneratiemiddelen

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

maculadegeneratiemiddelen

Werking

Bevacizumab wordt offlabel toegepast als lokale VEGF-remmer bij leeftijdsgebonden natte maculadegeneratie en is opgenomen in de groep Monoklonale antilichamen bij maligniteiten.

Werkingsmechanisme

 • Lokale VEGF-remmers (aflibercept, brolucizumab, ranibizumab en bevacizumab) binden de in het oog voorkomende overmatige hoeveelheid vasculaire endotheliale groeifactor (VEGF). Hierdoor blokkeren zij de werking van VEGF en neemt de overmatige activering van de natuurlijke VEGF-receptoren in het oog af;
 • Verteporfine wordt selectief opgenomen door endotheelcellen van snel groeiende bloedvaten in het oog. Activering gebeurt door middel van niet-thermisch rood licht. Verteporfine absorbeert de energie van het licht en draagt dit over op zuurstof. Hierbij ontstaan vrije zuurstofradicalen die endotheelcellen van snelgroeiende bloedvaten in de choroidea kunnen beschadigen (fotodynamische werking).

Effect

Stabilisatie of verbetering van de gezichtsscherpte bij maculadegeneratie door:

 • afname subretinale neovascularisatie (VEGF-remmers);
 • afname vaatlekkage onder de macula (VEGF-remmers);
 • afname retinale ontstekingsprocessen (VEGF-remmers);
 • aantasting of sluiting van subretinale snelgroeiende bloedvaten (verteporfine).

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent:

 • Lokale VEGF-remmers

  • meestal door de oculaire injectieprocedure:
   • mouches volantes, visuele stoornissen, oogpijn, ontsteking glasachtig lichaam, glasvochtloslating, conjunctivale bloeding;
   • soms retinadegeneratie, -bloeding, -loslating en -scheur.
 • Verteporfine:

  • visuele stoornissen (meestal tijdelijk en reversibel < 7 dagen), verminderde gezichtsscherpte;
  • infusiegerelateerd: rug- en borstpijn, vasovagale- en overgevoeligheidsreacties;
  • fotosensibilisatie (meestal < 24 uur);
  • hypercholesterolemie;
  • asthenie.

Minder frequent:

 • Lokale VEGF-remmers

  • zelden endoftalmitis [3];
  • zie verder onder Meer informatie.
 • Verteporfine:

  • retinaloslating, retinale bloeding, vitreuze bloeding;
  • retinale ischemie (non-perfusie van retinale of choroïdale vaten).

Meer informatie

Lokale VEGF-remmers leiden niet tot een groter risico op ernstige oculaire complicaties, ernstige systemische bijwerkingen, arterieel trombo-embolische gebeurtenissen, of totale mortaliteit, in vergelijking tot alleen laserbehandeling of controlebehandeling. Er lijken geen klinisch relevante verschillen in veiligheid te bestaan tussen de verschillende anti-VEGF middelen (bevacizumab, ranibizumab, aflibercept). Dit is met name gebaseerd op resultaten uit een follow-up-onderzoek na één jaar. Langetermijngevolgen (> 2 j.), en gevolgen in populaties met een hoog (cardiovasculair) risico zijn onvoldoende onderzocht [3].

Literatuur:

 1. Brunton LL, et al. (eds). Goodman & Gilman’s The pharmacological basis of therapeutics. 12th ed. New York: McGraw-Hill, 2011.
 2. Aronson JK, et al. (eds). Meyler's side effects of drugs. 16th ed. Amsterdam: Elsevier, 2016.
 3. Richtlijn Diabetische retinopathie 2017. Nederlands oogheelkundig gezelschap.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

maculadegeneratiemiddelen vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.