Geneesmiddelenoverzicht magnesiumzouten

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

magnesiumzouten

Werking

Werkingsmechanisme

Magnesium is van belang voor:

  • de neuronale transmissie;
  • de neuromusculaire prikkeloverdracht en spiercontractie;
  • veel enzymatische processen;
  • glycolyse;
  • eiwitsynthese.

Effect

Anticonvulsieve werking door:

  • herstel van de door magnesiumtekort verlaagde prikkeldrempel van de motorische vezels;
  • herstel van de door magnesiumtekort verhoogde gevoeligheid van de spieren voor acetylcholine.

Bij magnesiumdeficiëntie:

  • herstel van (de gevolgen/symptomen van) een verlaagde serummagnesiumconcentratie (waaronder hartritmestoornissen).

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent

  • Bij oraal gebruik: maag-darmstoornissen, zoals misselijkheid, diarree, darmkrampen;
  • Na parenterale toediening: hypermagnesiëmie.

Meer informatie

Na parenterale toediening kunnen symptomen van hypermagnesiëmie optreden, vooral bij gebruik van hoge doses, te snelle intraveneuze toediening of bij zeer ernstig verminderde nierfunctie. Bij oraal gebruik treedt zelden hypermagnesiëmie op; bij langdurig gebruik en zeer ernstig verminderde nierfunctie neemt de kans toe.

Symptomen van hypermagnesiëmie zijn o.a. voorbijgaand erytheem ('flushes'), hypotensie (door perifere vaatverwijding), bradycardie, verlies van spierreflexen door neuronale blokkade, spierzwakte. In ernstige gevallen kunnen depressie van het centrale zenuwstelsel, ademhalingsdepressie en hartstilstand optreden.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

magnesiumzouten vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Bronnen