magnesiumgluconaat

Samenstelling

Raadpleeg voor hulpstoffen een apotheker.

Magnesiumgluconaat Drank FNA Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Drank
Sterkte
45 mg/ml

45 mg magnesiumgluconaat komt overeen met 0,1 mmol Mg (= 2,43 mg Mg).

Magnesiumgluconaat Doorgeleverde bereiding

Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
500 mg

500 mg tablet magnesiumgluconaat komt overeen met 1,2 mmol Mg.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

magnesiumgluconaat vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Zie Hypomagnesiëmie op hetacuteboekje.nl voor het beleid.

Indicaties

 • Offlabel: profylaxe en behandeling magnesiumdeficiëntie.

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Profylaxe magnesiumdeficiëntie

Volwassenen

2,2–19,8 mmol Mg per dag in verdeelde doses.

Kinderen

Offlabel volgens het Kinderformularium van het NKFK: 0,12–0,25 mmol Mg/kg lichaamsgewicht per dag in 3–4 doses. Maximaal 16 mmol Mg per dag.

Behandeling magnesiumdeficiëntie

Volwassenen

Bij milde depletie: 5–14 mmol Mg per dag in verdeelde doses.

Bij ernstige depletie: 15–28 mmol Mg per dag in verdeelde doses.

Kinderen 12–17 jaar

Offlabel volgens het NKFK: 12–24 mmol Mg per dag in 3 doses.

Kinderen 1 maand – 11 jaar

Offlabel volgens het NKFK: 0,6 mmol Mg/kg per dag in 3 doses. Max 24 mmol Mg per dag.

Verminderde nierfunctie: geen dosisaanpassing nodig.

Vergeten dosis

 • Bij gebruik 2×/dag en < 5 uur voor de volgende geplande dosis: vergeten dosis overslaan en doorgaan met het gebruikelijke schema.
 • Bij gebruik 3–4×/dag en < 2 uur voor de volgende geplande dosis: vergeten dosis overslaan en doorgaan met het gebruikelijke schema.
 • Indien de tijd tot de volgende dosis langer is dan hierboven omschreven, dan de vergeten dosis alsnog gebruiken.

Toediening

 • Bij voorkeur innemen tijdens de maaltijd, om maag-darmklachten te beperken.
 • Na gebruik van de drank de mond spoelen met water, ter preventie van tandbederf. Daarna nog minstens een half glas water of andere drank drinken.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): diarree of dunne ontlasting, darmkrampen.

Vaak (1-10%): voorbijgaande maagklachten, zoals misselijkheid.

Zelden hypermagnesiëmie; bij langdurig gebruik neemt het risico toe.

Innemen tijdens de maaltijd vermindert de bijwerkingen op het maag-darmkanaal.

Interacties

Vanwege aanzienlijke vermindering van de absorptie bij gelijktijdige inname met de volgende middelen is een ander moment van inname nodig:

 • ijzerbevattende middelen, zoals ferrofumaraat, ferrogluconaat, ferrosulfaat, of multivitamines met ijzer zonder gereguleerde afgifte ten minste 2 uur vóór of 4 uur na magnesiumgluconaat. Gebruik van ijzerbevattende preparaten met gereguleerde afgifte is gecontra-indiceerd;
 • tetracyclinen ten minste 2 uur vóór of 4 uur na magnesiumgluconaat;
 • chinolonen ten minste 2 uur vóór of 4 uur na magnesiumgluconaat;
 • bisfosfonaten ten minste 2 uur vóór magnesiumgluconaat;
 • eltrombopag ten minste 2 uur vóór of 4 uur na magnesiumgluconaat;
 • levothyroxine en liothyronine ten minste 2 uur vóór of 4 uur na magnesiumgluconaat;
 • penicillamine ten minste 2 uur vóór of 4 uur na magnesiumgluconaat;
 • triëntine ten minste 2 uur vóór of 4 uur na magnesiumgluconaat;
 • HIV-integraseremmers (uitgezonderd raltegravir) ten minste 2 uur vóór of 2 uur na magnesiumgluconaat.

De uitscheiding van magnesium wordt bevorderd door alcohol, natrium, calcium en bepaalde geneesmiddelen (waaronder ciclosporine, thiazide-diuretica en lisdiuretica). De uitscheiding wordt geremd door kaliumsparende diuretica en aldosteronantagonisten.

Zwangerschap

Teratogenese: Geen aanwijzingen voor schadelijkheid (ruime ervaring).

Advies: Kan worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja.

Farmacologisch effect: Magnesium komt van nature voor in de moedermelk; de toename die magnesiumgluconaat veroorzaakt, is waarschijnlijk niet klinisch relevant.

Advies: Kan worden gebruikt.

Contra-indicaties

Zie voor contra-indicaties de rubriek Interacties.

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees voorzichtig bij hartblok vanwege cardiale effecten van magnesium.

Laat de patiënt bij hevige of aanhoudende bijwerkingen op het maag-darmkanaal contact opnemen.

De effectiviteit en veiligheid bij kinderen zijn niet vastgesteld.

Hulpstoffen

 • Propyleenglycol in de drank bij een nier- of leverfunctiestoornis alleen gebruiken met extra controle op achteruitgang. Wees voorzichtig met propyleenglycol bij kinderen < 5 jaar, zeker in combinatie met andere middelen die een substraat van alcoholdehydrogenase, zoals propyleenglycol of ethanol, bevatten.
 • Saccharose in de drank kan bij gebruik ≥ 2 weken de tanden beschadigen. Wees voorzichtig bij diabetes mellitus, vanwege het suikergehalte van de drank.

Overdosering

Hypermagnesiëmie en magnesiumintoxicatie treden vrijwel alleen op na parenterale toediening van hoge doses of bij zeer ernstig verminderde nierfunctie; zie ook magnesiumsulfaat.

Voor meer informatie over een vergiftiging met magnesiumgluconaat neem contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Magnesium is een mineraal. Het speelt een rol bij de overdracht van zenuwprikkels, bij de spiercontractie en bij verschillende enzymatische processen. Verder is magnesium o.a. betrokken bij de eiwitsynthese. Bij een tekort aan magnesium treedt onder andere een verlaging van de prikkeldrempel van de motorische vezels op en een verhoging van de gevoeligheid van de spieren voor acetylcholine. Werking: symptomen van magnesiumdeficiëntie verdwijnen in enkele weken tot maanden.

Kinetische gegevens

Resorptie ca. 30–40% vanuit dunne darm (magnesium).
Eliminatie met urine, feces (m.n. niet-geabsorbeerd magnesium) en zweet. De uitscheiding via de nieren is afhankelijk van het aanbod in de voeding; bij een gebrekkige voorziening wordt magnesium vrijwel volledig gereabsorbeerd door de tubuli.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

magnesiumgluconaat hoort bij de groep magnesiumzouten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links