Geneesmiddelenoverzicht MAO-A-remmers

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

Toon geneesmiddelen

Meer informatie over depressie. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

MAO-A-remmers

Werking

Werkingsmechanisme

  • is bij depressie niet volledig bekend;
  • remt reversibel en selectief het enzym monoamine-oxidase A (MAO-A). Hierdoor wordt de afbraak van monoaminerge neurotransmitters (zoals serotonine, noradrenaline en dopamine) geremd en neemt de beschikbaarheid van deze neurotransmitters in het centraal zenuwstelsel toe.

Effect

  • vermindering van depressieve klachten: het normaliseren van de stemming en van de andere kenmerken van depressie zoals verlies van interesse en schuldgevoelens.

Meer informatie

De werkingsduur van de irreversibele MAO-remmers wordt bepaald door de regeneratietijd van het MAO-enzym: circa twee weken. Ook van de reversibele MAO-remmer moclobemide houdt de enzymremming langer aan dan men op grond van de korte eliminatiehalfwaardetijd (1–4 uur) zou verwachten.

Typerende bijwerkingen

Omdat deze 'groep' uit één geneesmiddel bestaat, zie voor de bijwerkingen de geneesmiddeltekst.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

MAO-A-remmers vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties