Geneesmiddelenoverzicht middelen voor het zenuwstelsel, overige

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Meer informatie over ALS. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

middelen voor het zenuwstelsel, overige

Werking

De groep overige middelen voor het zenuwstelsel is een heterogene groep van geneesmiddelen die elk via verschillende aangrijpingspunten hun werking uitoefenen.

Werkingsmechanisme

 • Natriumoxybaat bindt aan GABAB- en hydroxyboterzuurreceptoren.
 • Patisiran en vutrisiran veroorzaken via RNA-interferentie de katalytische afbraak van TTR-mRNA in de lever, wat resulteert in een reductie van het circulerend transthyretine (TTR)-eiwit en het verminderen van de amyloïde afzettingen.
 • Pitolisant is een H3-receptorantagonist en bevordert de activiteit van histaminerge-neuronen van de hersenen., Verder verhoogt het de afgifte van acetylcholine, noradrenaline en dopamine in de hersenen.
 • Riluzol werkt vermoedelijk door remming van de neurotransmitter glutamaat in het centrale zenuwstelsel.
 • Tafamidis bindt aan transthyretinetetrameer en remt de dissociatie tot monomeren.
 • Tetrabenazine remt de heropname van monoaminen in de eindblaasjes van de presynaptische centrale neuronen door binding aan de vesiculaire monoamine transporter (VMAT-2).

Effect

 • Natriumoxybaat is anti-kataplexisch, bevordert de diepe slaap en versterkt de nachtslaap bij narcolepsie met kataplexie.
 • Patisiran en vutrisiran verminderen de ziekteverschijnselen ten gevolge van de amyloïde afzettingen, die zich rond de zenuwen, het hart en op andere plaatsen in het lichaam ophopen bij erfelijke transthyretine-gemedieerde amyloïdose.
 • Pitolisant vermindert de overmatige slaperigheid overdag bij narcolepsie en is anti-kataplexisch.
 • Riluzol vertraagt het progressieve proces bij amyotrofe laterale sclerose (ALS). De mediane overleving neemt vergeleken met placebo met 2–3 maanden toe.
 • Tafamidis vertraagt waarschijnlijk de ziekteprogressie bij systemische transthyretine-amyloïdose en stadium 1 symptomatische polyneuropathie. Bij wild-type of erfelijke transthyretineamyloïdose met cardiomyopathie (ATTR-CM) én NYHA-klasse I of II ging behandeling met tafamidis gepaard met minder kans op sterfte en een betere kwaliteit van leven.
 • Tetrabenazine zorgt bij chorea bij de ziekte van Huntington voor optreden van hypokinesie, die de chorea dempt.

Typerende bijwerkingen

Zie voor de bijwerkingen van deze middelen de betreffende geneesmiddelteksten.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

middelen voor het zenuwstelsel, overige vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties