Geneesmiddelenoverzicht neuraminidaseremmers

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Meer informatie over influenza. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

neuraminidaseremmers

Werking

Werkingsmechanisme

Neuraminidaseremmers

  • remmen selectief het virale neuraminidase, een oppervlakteglycoproteïne met enzymatische activiteit op het virion van influenza A- en B-virussen. Hierdoor wordt het vrijkomen van recent gevormde virusdeeltjes uit geïnfecteerde cellen geremd. De verdere verspreiding van het virus in het lichaam en de besmettelijkheid van het virus nemen af.

Effect

  • verlichten en verkorten van de duur van de symptomen van het influenza A- of B-virus;
  • verminderen de besmettelijkheid van het influenza A- of B-virus;
  • voorkomen een infectie met het influenza A- of B-virus na blootstelling aan het virus.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent

  • gastro-intestinale klachten (oseltamivir), diarree (zanamivir);
  • hoofdpijn (oseltamivir).

Minder frequent

  • neuropsychiatrische bijwerkingen.

Meer informatie

Oseltamivir wordt oraal toegediend en zanamivir per intraveneuze infusie.

Oseltamivir: De meest voorkomende bijwerkingen van oseltamivir zijn weinig typerend, zoals hoofdpijn en milde gastro-intestinale klachten als misselijkheid, buikpijn en soms braken. Deze klachten treden meestal gedurende de eerste 2 dagen van behandeling op en verdwijnen daarna. Ze geven doorgaans nauwelijks aanleiding tot staken van de therapie. Het innemen van oseltamivir met voedsel vermindert de kans op gastro-intestinale klachten 1 2.

Voor oseltamivir en zanamivir zijn meldingen gedaan van neuropsychiatrische bijwerkingen (o.a. afwijkingen passend bij een delier, zoals verwardheid, hallucinaties, agitatie, angst en nachtmerries). Een causaal verband is echter tot op heden niet aangetoond 1. Deze symptomen kunnen ook onderdeel van de ziekte influenza zijn.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

neuraminidaseremmers vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties

Bronnen