Geneesmiddelenoverzicht parasympathicomimetica, direct werkend

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

Meer informatie over glaucoom. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

parasympathicomimetica, direct werkend

Werking

Werkingsmechanisme

Direct werkende parasympathicomimetica stimuleren de muscarine-(M3)-receptoren van diverse spieren en klieren waaronder:

 • de musculus sphincter pupillae;
 • de musculus ciliaris. Hierdoor treedt contractie op van de m. ciliaris en verwijding van de voorste oogkamerhoek; het trabekelsysteem wordt open getrokken;
 • speeksel- en traanklieren.

Effect

 • miose (pilocarpine oculair, carbacholinium);
 • verlaging van de intra-oculaire druk door toename van uitstroom van het kamerwater (pilocarpine oculair);
 • toename van de secretie van de speeksel- en traanklieren (pilocarpine systemisch). Hierdoor nemen klachten die het gevolg zijn van een droge mond en droge ogen, af.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent bij (intra-)oculaire toepassing:

 • verstoorde accommodatie met tijdelijke bijziendheid, pupilvernauwing met visusstoornissen bij schemer en donkerte, oogpijn, spierkramp in het ooglid, toegenomen traansecretie, anterieure en posterieure synechieën (pilocarpine oculair);
 • verhoogde intraoculaire druk, hoofdpijn (carbacholine intra-oculair).

Relatief frequent bij oraal gebruik:

 • misselijkheid, braken, diarree, buikpijn en -krampen;
 • speekselvloed, rinitis, transpireren;
 • frequente mictie;
 • miose, toegenomen traansecretie;
 • bradycardie en hypotensie (deze kunnen echter worden gevolgd door hypertensie en tachycardie), duizeligheid, hoofdpijn.

Minder frequent:

 • zelden treden bovengenoemde systemische bijwerkingen op na gebruik van de oogdruppels.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

parasympathicomimetica, direct werkend vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties