carbacholinium

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Miostat XGVS Alcon Nederland bv

Toedieningsvorm
Injectievloeistof voor intraoculair gebruik
Sterkte
0,1 mg/ml
Verpakkingsvorm
flacon 1,5 ml

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

carbacholinium vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Er is voor carbachol geen advies vastgesteld.

Indicaties

  • Ter verkrijging van volledige miose bij operaties van het voorste oogsegment waarbij dit gewenst is, zoals:
    • na cataractextractie;
    • perforerende keratoplastiek;
    • cyclodialyse.
  • Preventie van irisprolaps en het vergemakkelijken van het plaatsen van corneahechtingen.

Doseringen

Let op: De flacon bevat een overmaat aan vloeistof; voorafgaand aan de injectie de overmaat verwijderen.

Klap alles open Klap alles dicht

Ter verkrijging van volledige miose, preventie irisprolaps

Maximaal 0,5 ml met behulp van de irrigatiecanule voorzichtig inbrengen in de voorste oogkamer.

Bij het plaatsen van corneahechtingen kan de intraoculaire injectievloeistof zowel vóór als ná het aanbrengen van de hechtingen worden toegediend.

Toediening: uitsluitend voor eenmalig gebruik.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): verhoogde intraoculaire druk. Hoofdpijn.

Verder zijn gemeld: oogklachten (pijn en wazig zien), aanhoudende miose, cornea-oedeem, corneatroebeling, corneadegeneratie, oogontsteking, oculaire hyperemie, ontsteking van de voorste oogkamer. Daarnaast kunnen bij parasympathicomimetica optreden: lichte iritis, retinaloslating, oogspierspasme.

Verder is gemeld: braken. Daarnaast kunnen bij parasympathicomimetica optreden: hypotensie en bradycardie.

Interacties

Gelijktijdige toediening van glaucoommiddelen kan het intraoculaire druk verlagende effect versterken.

Het miotische effect van carbachol kan mogelijk geantagoneerd worden door langdurige behandeling met (lokale of systemische) corticosteroïden, systemische anticholinergica, antihistaminica, sympathicomimetica en tricyclische antidepressiva.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. De relatief weinig gegevens bij dieren wijzen niet op schadelijke effecten. De verwachting is dat de systemische blootstelling na intraoculaire injectie gering is.

Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend. De verwachting is dat de systemische blootstelling na intraoculaire injectie gering is en de orale absorptie bij de zuigeling minimaal.

Advies: Kan worden gebruikt.

Contra-indicaties

Er zijn van dit middel geen contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees voorzichtig bij astma, hyperthyroïdie, hartaandoeningen, obstructie van de urinewegen, M. Parkinson, maag- en/of darmspasmen en ulcus pepticum, vanwege eventuele systemische effecten.

Wees voorzichtig bij iritis en/of uveïtis in de voorgeschiedenis vanwege het risico op oogontsteking, en bij aandoeningen van de retina vanwege het risico op retinaloslating. Carbachol kan de intraoculaire ontsteking veroorzaakt door de operatieve ingreep verergeren.

Overdosering

Bij accidentele orale inname:

Symptomen

Hoofdpijn, speekselvloed, zweten, syncope, bradycardie, hypotensie, abdominale krampen, braken, astma en diarree.

Neem voor verdere informatie over een vergiftiging door carbachol contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Quaternaire ammoniumverbinding. Carbachol is een direct werkend parasympathicomimeticum met sterk miotische werking na toediening in de voorste oogkamer. Carbachol wordt niet afgebroken door cholinesterase.

Werking: max. na 2–5 min en duurt ca. 24 uur.

Groepsinformatie

carbacholinium hoort bij de groep parasympathicomimetica, direct werkend.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links