carbacholinium

Samenstelling

Miostat XGVS Alcon Nederland bv

Toedieningsvorm
Injectievloeistof voor intraoculair gebruik
Sterkte
0,1 mg/ml
Verpakkingsvorm
1,5 ml

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

carbacholinium vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Gezien het indicatiegebied is de toepassing van carbacholinium beperkt tot de kliniek.

Indicaties

Ter verkrijging van volledige miosis , zowel na verwijdering van de lens bij cataract extractie met intacte pupil als bij perforerende keratoplastiek en andere operaties van het voorste oogsegment waarbij miosis is gewenst (zoals cyclodialyse). Het voorkómen van irisprolaps en het makkelijker maken van het plaatsen van corneahechtingen.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Ter verkrijging van volledige miose, voorkóming irisprolaps:

Maximaal 0,5 ml met behulp van de irrigatiecanule voorzichtig inbrengen in de voorste oogkamer. De intraoculaire injectievloeistof kan zowel vóór als ná het aanbrengen van de hechtingen worden toegediend.

Voor eenmalig gebruik.

De voorgevulde spuit bevat overmaat. Voorafgaande aan de injectie overmaat verwijderen.

Bijwerkingen

Lokaal: Vaak (1-10%): verhoogde intraoculaire druk.

Verder zijn gemeld: oogklachten (pijn en wazig zien), aanhoudende miosis, cornea-oedeem, corneatroebeling, corneadegeneratie, oogontsteking, oculaire hyperemie, ontsteking van de voorste oogkamer. Daarnaast kunnen bij parasympathicomimetica optreden: lichte iritis, retinaloslating, oogspierspasme.

Systemisch: Vaak (1-10%): hoofdpijn.

Verder is gemeld: braken. Daarnaast kunnen bij parasympathicomimetica optreden: hypotensie en bradycardie.

Interacties

Onder bepaalde omstandigheden kunnen cholinerge agonisten het negatieve chronotrope effect van digoxine verlengen. Het miotische effect van carbacholinium kan mogelijk geantagoneerd worden door langdurige (topische of systemische) therapie met corticosteroïden, systemische anticholinergica, antihistaminica, sympathicomimetica en tricyclische antidepressiva.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. De verwachting is dat de systemische blootstelling na intraoculaire injectie gering is.
Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: onbekend. De verwachting is dat de systemische blootstelling na intraoculaire injectie gering is en de orale resorptie bij de zuigeling minimaal.
Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees voorzichtig bij astma, hyperthyreoïdie, hartaandoeningen, obstructie van de urinewegen, M. Parkinson, maag- en/of darmspasmen en ulcus pepticum, vanwege eventuele systemische effecten. Wees voorzichtig bij iritis en/of uveïtis in de voorgeschiedenis. Bij het gebruik van miotica is bij een bestaande aandoening van het netvlies, retinaloslating gerapporteerd.

Overdosering

Resorptie is mogelijk na abusievelijke inname per os.

Symptomen
hoofdpijn, speekselvloed, zweten, syncope, bradycardie, hypotensie, abdominale krampen, braken, astma en diarree.

Therapie
Als ondersteunende behandeling bij ernstige systemische toxiciteit kunnen anticholinergica worden gebruikt, bij convulsies kortwerkende barbituraten.

Eigenschappen

Quaternaire ammoniumverbinding. Direct werkend parasympathicomimeticum met sterk miotische werking na toediening in de voorste oogkamer. Carbacholinium wordt niet afgebroken door cholinesterase. Werking: max. na 2–5 min en duurt ca. 24 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

carbacholinium hoort bij de groep parasympathicomimetica, direct werkend.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links