Geneesmiddelenoverzicht prolactineremmers

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Meer informatie over ziekte van Parkinson. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

prolactineremmers

Werking

Werkingsmechanisme

Prolactineremmers:

  • remmen de prolactinesecretie door directe stimulatie van dopamine-D2-receptoren op de lactotrope cellen van de hypofysevoorkwab.

Effect

  • vermindering van symptomen van hyperprolactinemie;
  • onderdrukking van postpartale lactatie.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent, vooral in het begin van de behandeling

  • misselijkheid, braken;
  • orthostatische hypotensie (leidend tot duizeligheid of flauwvallen);
  • hoofdpijn;
  • zwakte.

Minder frequent, met name bij hoge doses

  • psychische stoornissen, zoals psychose, hallucinaties, gedragsverandering;
  • pulmonale, retroperitoneale en (peri)cardiale fibrotische afwijkingen (alleen de ergot-alkaloïden bromocriptine en cabergoline).

Meer informatie

Bij gebruik van dopamine-agonisten kunnen plotselinge slaapaanvallen overdag optreden; dit is voornamelijk gemeld bij de behandeling van de ziekte van Parkinson. Het optreden van slaapaanvallen bij de behandeling van andere aandoeningen kan echter niet worden uitgesloten.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

prolactineremmers vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties

Bronnen