Geneesmiddelenoverzicht prolactineremmers

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Meer informatie over ziekte van Parkinson. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

prolactineremmers

Werking

Werkingsmechanisme

Prolactineremmers:

 • remmen de prolactinesecretie door directe stimulatie van dopamine-D2-receptoren op de lactotrope cellen van de hypofysevoorkwab.

Effect

 • vermindering van symptomen van hyperprolactinemie;
 • onderdrukking van postpartale lactatie.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent, vooral in het begin van de behandeling:

 • misselijkheid, braken;
 • orthostatische hypotensie (leidend tot duizeligheid of flauwvallen);
 • hoofdpijn;
 • zwakte.

Minder frequent, met name bij hoge doses:

 • psychische stoornissen, zoals psychose, hallucinaties, gedragsverandering;
 • pulmonale, retroperitoneale en (peri)cardiale fibrotische afwijkingen (alleen de ergot-alkaloïden bromocriptine en cabergoline).

Meer informatie

Bij gebruik van dopamine-agonisten kunnen plotselinge slaapaanvallen overdag optreden; dit is voornamelijk gemeld bij de behandeling van de ziekte van Parkinson. Het optreden van slaapaanvallen bij de behandeling van andere aandoeningen kan echter niet worden uitgesloten.

Literatuur:

 1. Brunton LL, et al. (eds). Goodman & Gilman’s The pharmacological basis of therapeutics. 12th ed. New York: McGraw-Hill, 2011.
 2. Aronson JK, et al. (eds). Meyler's side effects of drugs. 16th ed. Amsterdam: Elsevier, 2016.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Indicaties

Vergelijken

prolactineremmers vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.