Geneesmiddelenoverzicht riociguat (groep)

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

Toon geneesmiddelen

Meer informatie over pulmonale hypertensie. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

riociguat (groep)

Werking

Werkingsmechanisme

Riociguat stimuleert het enzym guanylaatcyclase (sGC), de receptor voor stikstofmonoxide (NO). Als NO aan sGC bindt, katalyseert sGC de synthese van het signaalmolecuul cyclisch guanosinemonofosfaat (cGMP). De hoeveelheid cGMP neemt toe.

Riociguat herstelt de verstoorde NO-sGC-cGMP-route via:

  • sensibilisatie van sGC voor NO door de sGC-binding te stabiliseren;
  • directe stimulatie van sGC (onafhankelijk van NO).

Effect

  • verbetering van de pulmonale vasculaire hemodynamiek;
  • toename van het het inspanningsvermogen.

Typerende bijwerkingen

Omdat deze ‘groep’ uit één geneesmiddel bestaat, zie voor de bijwerkingen de geneesmiddeltekst.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

riociguat (groep) vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties