broomfenac

Samenstelling

Yellox (als natriumsesquihydraat) Bausch & Lomb

Toedieningsvorm
Oogdruppels (0,09%)
Sterkte
0,9 mg/ml
Verpakkingsvorm
5 ml

Conserveermiddel: benzalkoniumchloride. Bevat tevens: boorzuur en natriumsulfiet.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

broomfenac vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Volgens de richtlijn Cataract (pdf 1,1 MB, 2016) van het NOG (H8; p. 90) varieert het postoperatieve gebruik van lokale antibiotica, steroïden en non-steroïdale ontstekingsremmers (of combinaties hiervan) tussen oogartsen. Er zijn geen gecontroleerde onderzoeken die geleid hebben tot het vaststellen van een specifieke voorkeur voor een bepaald postoperatief oogdruppel beleid. De beslissing welke oogdruppel(s) te gebruiken ligt bij de behandelende oogarts.

Indicaties

  • Postoperatieve oogontsteking na cataractextractie bij volwassenen.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Oogontsteking na cataractoperatie:

Volwassenen (incl. ouderen):

1 druppel 2×/dag in het aangedane oog, beginnen op de dag na de operatie en voortzetten gedurende 2 weken na de operatie. De veiligheid van een langere behandeling is niet vastgesteld.

Lever- en nierfunctiestoornissen: onderzoeksgegevens ontbreken, echter er zijn na oculair gebruik geen meetbare plasmaspiegels aangetoond.

Druk de traanbuis 1–3 minuten dicht tijdens en direct na toediening; dit voorkomt dat de oogdruppel afvloeit naar de neus- en keelholte wat systemische reacties tot gevolg kan hebben.

Bij gebruik van meerdere soorten oogpreparaten deze toedienen met een interval van ten minste vijf minuten. De oogdruppels die de minste irritatie geven als eerste, en viskeuze oogdruppels of oogzalven als laatste toedienen.

Bijwerkingen

Lokaal: Soms (0,1-1%): oogklachten (pijn, jeuk, irritatie, ongemak, wazig zien), fotofobie, cornea-erosie (mild of matig), cornea-oedeem, defect aan cornea-epitheel (waargenomen bij 4× daags gebruik), hemorragische retinopathie, retinaal exsudaat, oculaire hyperemie, oogafscheiding, ooglidoedeem, bloeding van ooglid.

Zelden (0,01-0,1%): andere cornea-aandoeningen (perforatie, zweer, infiltraat, vorming van littekenweefsel, ernstige cornea-erosie). Scleromalacie.

Systemisch: Soms (0,1-1%): hoest, epistaxis. Zwelling in het gezicht.

Zelden (0,01-0,1%): Astma.

Interacties

Bij gelijktijdig gebruik met oculaire corticosteroïden is er meer kans op genezingsproblemen en ongewenste effecten op de cornea zoals ulceratieve keratitis, keratitis punctata, cornea-oedeem, corneale epitheelafwijkingen en het dunner worden van de cornea.

Wees voorzichtig bij comedicatie met anticoagulantia vanwege een toegenomen bloedingsrisico van het oogweefsel na de ingreep; zie ook de rubriek Waarschuwingen en voorzorgen.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren bij zeer hoge orale doses schadelijk gebleken.
Farmacologisch effect: Systemisch gebruik van NSAID’s wordt in de tweede helft van de zwangerschap ontraden wegens het risico van nierschade bij de foetus en het vroegtijdig sluiten van de ductus Botalli. Na oculaire toediening van NSAID’s ontstaan echter geen meetbare plasmaspiegels. Het lijkt daarom onwaarschijnlijk dat gebruik van broomfenac oogdruppels tijdens de zwangerschap nadelige effecten zal hebben op de foetus.
Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend. Ja bij dieren, na zeer hoge orale dosis. De systemische blootstelling aan broomfenac bij de moeder vanuit de oogdruppel is zeer laag, waardoor nadelige effecten bij de zuigeling via de moedermelk onwaarschijnlijk zijn.
Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • optreden van astma-aanval, urticaria of acute rinitis na gebruik van acetylsalicylzuur of andere NSAID's;
  • overgevoeligheid voor NSAID's.

Waarschuwingen en voorzorgen

Overgevoeligheidsreacties: kruisgevoeligheid voor acetylsalicylzuur, fenylazijnzuurderivaten en andere NSAID's kan optreden. Bij eerder opgetreden overgevoeligheid voor deze geneesmiddelen behandeling met broomfenac vermijden. De oogdruppels bevatten natriumsulfiet, dat bij gevoelige patiënten een allergische reactie kan veroorzaken inclusief anafylactische symptomen en levensbedreigende of minder ernstige astmatische episoden.

Bloedingsrisico oculaire weefsels na oogchirurgie: NSAID's kunnen de trombocytenaggregatie remmen; hierdoor is er meer kans op (verergering van) bloedingen van de oculaire weefsels (waaronder hyfema’s) na een operatieve ingreep. Wees voorzichtig bij patiënten met verhoogde bloedingsneiging of bij gebruik van anticoagulantia.

Ooginfecties: het gebruik van lokale NSAID’s kan een ooginfectie maskeren..

Ongewenste effecten cornea: lokale NSAID’s kunnen tot afbraak van het epitheel en dunner worden, erosie, zweervorming of perforatie van het hoornvlies leiden; bij tekenen van afbraak van het cornea-epitheel de behandeling onmiddellijk staken en het hoornvlies nauwgezet controleren. Wees voorzichtig bij corneale epitheelbeschadigingen, diabetes mellitus, ziekten van het oogoppervlak (bv. droog-oog-syndroom), reumatoïde artritis, gecompliceerde oogoperaties of herhaalde oogingrepen binnen een kort tijdsbestek vanwege meer kans op ongewenste effecten op de cornea.

Benzalkoniumchloride: wees voorzichtig bij droge ogen of een beschadigde cornea, omdat het conserveermiddel benzalkoniumchloride bij langdurig gebruik keratitis punctata en/of toxische ulceratieve keratopathie kan veroorzaken.

Het dragen van contactlenzen na een cataractoperatie en tijdens behandeling vermijden.

Onderzoeksgegevens: de veiligheid en werkzaamheid bij kinderen zijn niet vastgesteld.

Eigenschappen

NSAID. Vermindert ontstekingsreacties van segmenten in de voorste oogkamer. De werking berust waarschijnlijk op remming van het enzym cyclo-oxygenase (met name COX-2) dat is betrokken bij de biosynthese van prostaglandinen.

Kinetische gegevens

ResorptieDringt snel door in de cornea. Na een 2× daagse toediening waren geen detecteerbare plasmaconcentraties meer aanwezig.
T maxin kamerwater 150–180 min.
OverigEr is ten minste 12 uur een meetbare spiegel in het kamerwater.
T 1/2elin kamerwater ca. 1,4 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

broomfenac hoort bij de groep NSAID's, oculair.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links