eflornithine

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Vaniqa (als hydrochloride-monohydraat) XGVS Almirall bv

Toedieningsvorm
Crème
Sterkte
115 mg/g
Verpakkingsvorm
30 g

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

eflornithine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Zie huidziekten.nl voor meer informatie over hirsutisme en de behandeling ervan.

Indicaties

  • Hirsutisme in het gelaat bij vrouwen.

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Hirsutisme in het gelaat:

Volwassenen (incl. ouderen):

2×/dag met minimaal 8 uur tussenpauze op de aangedane plekken (gezicht en onder de kin) aanbrengen. Max. 30 gram per maand. Binnen 8 weken na start van de behandeling kan verbetering worden waargenomen; voortzetting van de behandeling kan verdere verbetering geven en is noodzakelijk om het gunstig effect te laten voortduren. Na staken van de behandeling keert binnen 8 weken de uitgangssituatie weer terug. De behandeling staken indien binnen 4 maanden geen gunstig effect wordt gezien.

Bij optreden van huidirritatie of intolerantie de crème tijdelijk 1×/dag aanbrengen; indien de irritatie dan niet verdwijnt, de behandeling onderbreken.

Toedieningsinformatie: De crème dun aanbrengen (op de schone en droge huid) en goed inwrijven. Vermijd contact met de ogen en met de slijmvliezen. Na het aanbrengen de handen wassen. De behandelde plekken niet binnen 4 uur na aanbrengen reinigen. Cosmetica (waaronder zonnebrandmiddelen) kunnen 5 minuten na aanbrengen van de crème worden toegepast. Indien naast de behandeling een ontharingsmethode (bv. scheren of epileren) wordt toegepast, dan na het gebruik van de ontharingsmethode ten minste 5 minuten wachten voordat de crème wordt aangebracht.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): acne.

Vaak (1–10%): huidklachten (irritatie, branderigheid, tintelingen, droogheid, roodheid, jeuk), huiduitslag, folliculitis, pseudofolliculitis barbae, alopecia.

Soms (0,1–1%): (contact)dermatitis, huiduitslag met papulae, huidbloedingen, herpes simplex, eczeem, furunculose, pijnlijke huid, cheilitis, gevoelloosheid van de lippen, oedeem van gezicht en mond, hypopigmentatie, blozen, abnormale haarstructuur, abnormale haargroei, ingegroeide haren.

Zelden (0,01–0,1%): huidneoplasma, huidcyste, rosacea, seborroïsche dermatitis, maculopapuleuze huiduitslag, vesicobullaire huiduitslag, strakke huid, verergering van hirsutisme.

Interacties

Van dit geneesmiddel zijn geen interacties bekend.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Advies: Gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

Er zijn van dit middel geen contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Toedieningsinformatie: Vermijd contact met de ogen en met de slijmvliezen. Bij toepassing op een dunne of gebarsten huid kan tijdelijk een prikkend of branderig gevoel optreden.

Houd rekening met andere oorzaken van excessieve haargroei, zoals polycysteusovariumsyndroom, androgeenafscheidende neoplasma's, of het gebruik van bepaalde geneesmiddelen (bv. ciclosporine, glucocorticosteroïden, minoxidil, fenobarbital, fenytoïne, gecombineerde oestrogeen-androgeen-substitutie).

Onderzoeksgegevens: De veiligheid en werkzaamheid bij een lever- en nierfunctiestoornis en bij kinderen < 18 jaar zijn niet vastgesteld.

Eigenschappen

Eflornithine remt op irreversibele wijze het enzym ornithinedecarboxylase, dat betrokken is bij de aanmaak van de haarschacht in de haarfollikel; hierdoor wordt de snelheid van de haargroei vertraagd. Werking: binnen 8 weken.

Kinetische gegevens

Resorptie de huidpenetratie bedraagt ca. 0,8%.
Eliminatie vnl. via de urine.
T 1/2el ca. 8 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

eflornithine hoort bij de groep dermatica, overige.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links