ichthammol

Samenstelling

Daroderm trekzalf XGVSOTC Remark Pharma

Toedieningsvorm
Zalf, hydrofoob
Sterkte
100 mg/g
Verpakkingsvorm
28 g

Trekzalf dr Swaab XGVSOTC Remark Pharma

Toedieningsvorm
Zalf, water-emulgerend
Sterkte
100 mg/g
Verpakkingsvorm
30 g

Conserveermiddel: wolvet.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

ichthammol vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

De Commissie is niet overtuigd van de farmacotherapeutische waarde van ichthammol trekzalf bij steenpuisten.

Indicaties

  • Behandeling van steenpuisten.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Steenpuisten:

Volwassenen en kinderen:

2–3×/dag dun aanbrengen op de aangedane huid en daarna afdekken met verband. Heroverweeg diagnose en behandeling indien klachten aanhouden, verergeren of terugkeren.

Was vóór en na aanbrengen goed de handen.

Bijwerkingen

Lokaal: Gemeld zijn: huidirritatie, verkleuring van huid en haren, overgevoeligheidsreacties.

Zwangerschap

Teratogenese: Zowel bij de mens als bij dieren onvoldoende gegevens. Alleen bij chronisch gebruik van klinisch relevante hoeveelheden zijn carcinogene eigenschappen beschreven. De systemische beschikbaarheid van het gebruik op furunkels is zeer klein.
Advies: Kan overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Gezien de lage systemische beschikbaarheid van het gebruik op furunkels is het onwaarschijnlijk dat de zuigeling nadelige effecten ondervindt.
Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt. De trekzalf niet op de borsten aanbrengen.

Contra-indicaties

  • Overgevoeligheid voor teerpreparaten.

Waarschuwingen en voorzorgen

Vermijd contact met ogen, slijmvliezen en beschadigde huid. Langdurig of veelvuldig gebruik wordt ontraden. Ichthammol kan vlekken veroorzaken op kleding. De hulpstof wolvet kan huidreacties (zoals contactdermatitis) geven.

Eigenschappen

Ichthammol (sulfobituminoseammonium) is een teerproduct met een zwak antiseptische werking en met keratolytische eigenschappen, wat de doorbraak van huidabcessen bevorderd.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

ichthammol hoort bij de groep dermatica, overige.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links